Zamanın bir döneminde yaşamış, Münasebetsiz Mehmet Efendi varmış. Merakı, ilgisi ve gereksiz sorularıyla ünü dünyaya yayılmış.
     Bir gün padişaha:
     "Hünkârım zurna sesini sever misiniz?" Diye sormuş.
     Padişah hiddetlenerek cevap vermiş:
     "Hayrola, seni bu meraka sevk eden şey nedir, sevmem ben zurna murna" deyince. Münasebetsiz Mehmet Efendi, padişahla tercih birliği içinde olduğunu, büyük bir keyif ve tebessümle dile getirmiş:
     "Ben de sevmem de..."
     Ne zurnası, ne padişahı, senin işin mi yok, nereden çıktı bu, diyenleriniz de çıkacaktır.
     Elbette çeşitlilik için onlar da bu topluma gerekliler.
     Fakaat, insanlığın, evrenin, bilimin, kültürün, medeniyetin, düşüncenin, maddi gerçekliğin, manevi değerlerin merkezinden o kadar çok uzaklaştık ki, münasebetsiz Mehmet Efendi" nin soruları çok masum kalır.
     Delil mi arıyorsunuz, delilik mi?
     Haberleri izleyin, sosyal medyaya bakın yeterli.
     İnsan insan olalı, böyle zulüm görmedi.
     Sevgilerimle...