Ala gözlüm benim ile gidersen,
Bahar ayları gelsin de gidelim.
Dağlar almış ılkımını, karını,
Yollar çamur, kurusun da gidelim.

Erisin dağların karı erisin,
İniş seli düz ovayı bürüsün.
Türkmen ili yaylasına yürüsün,
Ak kuzular melesin de gidelim.

Methederler Karaman'ın ilini,
Köprüsü yok, geçemedim selini.
Kervan yaylasını, Perçem belini,
Lâle, sümbül bürüsün de gidelim.

Üç gün oldu bizim evler göçeli,
Beş gün oldu Ceyhan suyun geçeli.
Önü al önlüklü, yüzü peçeli,
Hanım kızlar yürüsün de gidelim.

Karac'oğlan der ki: Ama, ne fayda?
Hiç rağbet kalmadı yoksulda, bayda.
Bu ayda olmazsa, gelecek ayda,
On'ki ayın birisinde gidelim.