Türk Edebiyatı dergisinin 2013 yılı Mayıs sayısı vefatının 30. Yılında Necip Fazıl başlığıyla okurlarına ulaştı.

     Dergideki yazılar da merhum Necip Fazıl'ı anma ve anlamaya uygun olarak seçilmiş.
     Ferda Zambak,  Prof. Dr. Alâattin Karaca ile bir mülakat gerçeklerştirmiş. “Necip Fâzıl Mağrur Bir Öfkenin Şairidir”  diyen Karaca, merhum üstad Necip Fazıl’ın bir devrin sevilen başbakanı ve uğradığı zulüm bugün bile unutulmayan ve unutulmayacak olan merhum Adnan Menderes’le olan görüşme ve edindiği kanaatlere dair bir kitap sahibi.
     Prof. Dr. Abdullah Uçman, Necip Fazıl’ın Çile şiirinden ilham alarak “Gaiplerden Gelen Ses” başlığıyla yazdığı yazısında üstadın yaşadığı şiir ve san’at ortamında tasvirler sunuyor.
     Muzaffer Doğan da yazısında Necip Fazıl’ı Necip Fazıl yapan buluşmayı, Abdülhakim Arvasi ile tanışmasını anlatıyor.
     Bahtiyar Aslan, Necip Fazıl’ın hikâyelerindeki otobiyografi fonksiyonunu ele alıyor. Şairin çocukluk döneminde yaşadıkları ve bunlardan içinde ukde olarak kalan gerçeklerle bizi buluşturuyor.

YAZILAR

Beşir Ayvazoğlu

 HASBIHAL

Konuşan: Ferda Zambak

 Prof. Dr. Alâattin Karaca “NECİP FÂZIL MAĞRUR BİR ÖFKENİN ŞAİRİDİR”

Ali Birinci

 NECİP FÂZIL HAKKINDA YENİ TESPİTLER VE TASHİHLER

 

 NECİP FÂZIL’IN FRANSA GÜNLERİ

 

 NECİP FÂZIL’IN BASILAN İLK ŞİİRİ

Abdullah Uçman

 GAİPLERDEN GELEN SES

Sezai Coşkun

 CİNS ŞAİR OLMANIN ORTAKLIĞI RİMBAUD VE NECİP FÂZIL

Ahmet Ağır

 NECİP FÂZIL’IN ŞİİRİNDE YABANCILAŞMA VEYA ANLAMSIZLIK

Mehmet Narlı

 AKIL VE RUH BOZUKLUKLARI AÇISINDAN NECİP FÂZIL’IN HİKÂYELERİ

Bahtiyar Aslan

 NECİP FÂZIL’IN HİKÂYELERİNDE OTOBİYOGRAFİNİN TERAPİ(K) FONKSİYONU

Recep Seyhan

 AZAZİL’İN KAPISINDA (hikâye)

Cafer Gariper

 NECİP FÂZIL’IN YAHYA KEMAL ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE

Muzaffer Doğan

 O BAKIŞ! NECİP FÂZIL-ABDÜLHAKÎM ARVASÎ BULUŞMASI

Adem Polat

 ZİNDANDAN MEHMED’E MEKTUP ŞİİRİ ÜZERİNE NECİP FÂZIL’I FOUCAULT İLE OKUMAK

Selçuk Karakılıç

 NECİP FÂZIL, ‘PARA’ VE BİR İNTİHAL DAVASI

Gürsel Aytaç

 SELİM İLERİ’DEN DEV BİR SANATÇI ROMANI “MEL’UN”

Mehmet Nuri Yardım

 BİR OKTAY ASLANAPA VARDI

 

 OKTAY ASLANAPA’NIN TÜRK DEVRİ ARKEOLOJİK KAZILARI

 

 KIRKAMBAR