Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da  Uluslararası Türk Kültür Teşkilatının (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi toplantısı yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, etkinlikler ve programların durumu müzakere edildi. Ayrıca, burada sonuç bildirgesi, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı tarafından açıklandı.

Bursa’da yapılan toplantıda, 2024 yılına yönelik faaliyetler de görüşüldü. Türkmenistan’ın Anev kenti 2024 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu.

Bilindiği üzere 2023 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Azerbaycan’ın Şuşa kentiydi.

Anev, Ahal vilayetinin merkezi olup Aşkabat'ın  8 km güneydoğusundadır . Anav'da 2003 yılında yeni bir stadyum ve 2005 yılında Ak Buğday Müzesi inşa edilmiştir.

TÜRKSOY Daimî Konseyi 39. Dönem Toplantısı, 05 Kasım 2022 tarihinde 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da yapılmıştır.

Daimî Konsey, TÜRKSOY’un faaliyetlerine büyük destek veren, 39. dönem toplantısına himayelerini esirgemeyen T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Bursa 2022 - Türk Dünyası Kültür Başkenti münasebetiyle yıl boyunca düzenlenen başarılı etkinlikler vesilesiyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY’a, Bursa Valisi Sayın Yakup CANBOLAT’a ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur AKTAŞ’a şükranlarını bildirmiştir.

1- Daimî Konsey, TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nin 39. Dönem Çalışma Raporu ile Mali Raporunu görüşerek oy birliği ile onaylamıştır.

2- Daimî Konsey, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan RAEV tarafından yeni dönem için sunulan önerilerin TÜRKSOY’un amaçlarına ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını değerlendirmiş, söz konusu önerilere Teşkilatın kurumsal yapılanmasında ve çalışmalarında öncelik verilmesini kararlaştırmıştır.

3- Daimî Konsey, 2022 Bursa - Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında yıl boyunca yapılan etkinlikler hakkında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan sonuç raporunu olumlu değerlendirmiş, Türk Dünyası Kültür Başkenti programının kültür ve sanat hayatına olumlu katkılarına vurgu yaparak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın kültür başkenti seçilen şehirler arasındaki etkileşimin devamı amacıyla Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği kurulması fikrini memnuniyetle karşılamış, gerekli çalışmaların sürdürülmesi için TÜRKSOY Genel Sekreterliğini görevlendirmiştir.

4- Daimî Konsey, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının önerileri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca başarıyla düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivaline Türk Dünyası’ndan gençlerin Kültür Bakanlıkları ve üniversiteler öncülüğünde ortak projeler geliştirilerek katılımlarının sağlanmasını kararlaştırmıştır.

5- Daimî Konsey, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının önerileri doğrultusunda Türk Dünyası kültürel mirasına yönelik farkındalığın artırılması ve üye ülkelerin sahip olduğu bu değerlerin turizm potansiyeline katkı sağlaması amacıyla TÜRKSOY öncülüğünde Türk Dünyasının somut ve somut olmayan kültürel mirasının belgelendirilmesine yönelik bir program tasarlanmasını, programın üye devletlere sunulmasını ve tanıtımına yönelik ortak faaliyetler yürütülmesini kararlaştırmıştır.

6- Daimî Konsey, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Şuşa’da yapılması planlanan etkinlikler hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı tarafından verilen bilgiler memnuniyetle karşılamış, söz konusu etkinliklere üye ülkelerin etkin katılım sağlaması hususunda görüş birliğine varmıştır.

7- Daimî Konsey, TÜRKSOY tarafından başlatılan ve başarıyla uygulanan Türk Dünyası Kültür Başkenti ve Anma Yılı İlanı projelerinin etkinliğinin arttırılması ve faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla her iki proje için kararların iki yıl öncesinden ilan edilmesi hususunda görüş birliğine varmıştır.

8- Daimî Konsey, Türkmenistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkmenistan’ın tarihi Anev şehrini, 2024 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmiştir.

9- Daimî Konsey, TÜRKSOY çalışmalarının verimliğinin artırılması için, üye ülke Kültür Bakanlıkları ve ilişkili kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde ve dönem koordinatörü ülke ev sahipliğinde yılda iki defa kıdemli memurlar toplantısı yapılmasını kararlaştırmıştır.

10- Daimî Konsey, 2023 yılının Türk Devletleri arasında kurulan ilk uluslararası iş birliği örgütü olan TÜRKSOY Teşkilatının kuruluşunun 30. yıl dönümü olması münasebeti ile üye ülkelerde, UNESCO Genel Merkezi, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler bünyesinde ve dünyanın önemli kültür merkezlerinde kutlamalar düzenlenmesini kararlaştırmıştır.

11- Daimî Konsey, Özbekistan Kültür Bakanlığının önerileri doğrultusunda 2023 yılının TÜRKSOY Teşkilatının 30. yılı olması münasebeti ile “TÜRKSOY 30. Yıl Madalyası” ihdas edilmesi ve ödüllü “TÜRKSOY Marşı Yarışması” düzenlenmesini kararlaştırmıştır.

12- Daimî Konsey, Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından TÜRKSOY kurucu üyesi Özbekistan Cumhuriyeti’nin yıllık 500.000 $ katkı payı ödemesini kararlaştırmıştır.

13- Daimî Konsey, 2021 ve 2022 yıllarında T. C. Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başarıyla düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin TÜRKSOY’un geleneksel faaliyetlerine dahil edilmesini ve Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen şehirlerde düzenlenmesini kararlaştırmıştır.

14- Daimî Konsey, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve KKTC Kültür Bakanlıklarının önerileri doğrultusunda 2023 yılının TÜRKSOY üyesi ülkelerde aşağıda belirtilen şahsiyetler anısına anma yılı olarak ilan edilmesini kararlaştırmıştır.

İlan edilen Anma Yılları 

    • Doğumunun 125. yılı münasebetiyle ünlü Kazak bestekar Temirbek JÜRGENOV
    • Doğumunun 100. yılı münasebetiyle Kırgız halk sanatçısı Baken KIDIKEYEVA
    • Doğumunun 150. yılı münasebetiyle Milli Şair Mehmet Akif ERSOY
    • Doğumunun 1050. yılı münasebeti ile ünlü bilim adamı Bîrûnî
    • Doğumunun 100. yılı münasebeti Kuzey Kıbrıslı ünlü ressam İsmet Vehit GÜNEY

15- Daimî Konsey, Türkmenistan Kültür Bakanlığının önerileri doğrultusunda 2024 yılının doğumunun 300. yılı olması münasebeti ile Türk Dünyası’nın büyük şair ve düşünürü Mahdumkulu Firaki Yılı olarak ilan edilmesini kararlaştırmıştır.

16- Daimî Konsey, Üye ülkelerden gelen öneriler ve Daimî Konsey üyelerinin teklifleri doğrultusunda TÜRKSOY 2023 Yılı Faaliyet Programını onaylamıştır.

17- Daimî Konsey, TÜRKSOY Daimî Konseyi 40. Dönem Koordinatörlüğünün Azerbaycan Kültür Bakanı Sayın Anar KARİMOV tarafından üstlenilmesini ve söz konusu toplantının, 2023 yılı sonlarında Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’da yapılmasını kararlaştırmıştır.