26 Eylül 2022 tarihinde Uluslararası Türk Akademisi, "Orhun'dan Orhan Gazi'ye" uluslararası arkeolojik ve kültürel keşif gezisi kapsamında Bursa'daki Tayyare Kültür Merkezi'nde Moğolistan'da yapılan arkeolojik kazı çalışmaları ve burada bulunan tarihi eserlerin fotoğraf sergisini düzenledi.
 
Serginin açılış törenine Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Mamedov, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiev, Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Gelegdorzh Eregzen başkanlığındaki Moğolistan bilin insanları heyeti ve Türkiye'den bilim adamları, ünlü Kırgız Türkolog Prof.Dr. Kadırali Konkobaev, Kafkas Üniversiteler Birliği Başkanı Prof.Dr. Ramazan Korkmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Şaban Doğan, Azerbaycanlı Türkolog Elçin İbrahim, aydınlat ve bilim adamları, kardeş ülkelerin medya temsilcileri katıldı.
 
İlteriş Kutlug Kağan anıt kompleksi ve yazıtına ithaf olunan sergi, Akademi Başkan Vekili tarafından açıldı. Dr. Mecidli Türk adının ilk zikredildiği yazıt tanıtımının 26 Eylül Türk Dili gününde düzenlenmekte olduğunun çok anlamlı olduğuna dikkat çekti. Uluslararası Türk Akademisi Başkanvekili Dr. Fuzuli Mecidli de Orhun Vadisi’nde yeniden canlanan Türk devlet geleneğinin ‘Orhan Gazi ile başlayan serüvenle’ cihan devleti seviyesine çıkıp, 6 asır boyunca 3 kıtada barış, güven ve istikrarı sağladığını söyleyerek şunları söyledi: “Türk Dünyası Kutsal Mekânları’ projesi kapsamında gelenekselleşmiş bir uluslararası arkeolojik-kültürel gezi çalışmalarını yürütmektedir. Bu faaliyetin amacı Türk Dünyası tarihi ve kültüründe büyük öneme sahip olan kutlu mekânların araştırılmasına ve tanıtılmasına ve Türk Dünyasının belirli bir konuları üzerine bilimsel toplantılar yapmak suretiyle Türkoloji araştırmalarına katkı sağlamaktır. İlki 2015 yılında Rusya Federasyonu Dağlık Altay Cumhuriyetinde “Altın Beşik Altay”, ikincisi 2016 yılında Moğolistan’da ‘Tanrı Dağlarından Ötüken’e’, üçüncüsü de 2017 yılında Kazakistan’da ‘Kentay’danUlutau’a: Tarihsel Hafızanın Yenilenmesi’ adıyla yapılmış gezinin dördüncüsü, bu sene Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da ‘Orhun’dan Orhan Gazi’ye’ başlığıyla düzenlenmektedir. Orhun Vadisinde yeniden canlanan Türk devlet geleneği, Orhan Gazi ile başlayan serüvenle Cihan Devleti düzeyine çıkmış ve 6 asır boyunca üç kıtada barış, güven ve istikrarı sağlamıştır. Bu nedenle Bursa’ya düzenlenen bu gezinin sembolik değeri çok büyüktür” “…Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtları Sergisi çok semboliktir. Başta Türkiye olmak üzere Türk devletlerinin ortak çabalarıyla Türk dili, dünyada hak ettiği saygın konuma yükselmektedir.”
 
Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Türk Akademisi'nin keşfinin Türk dünyası ve dünya bilimi için büyük önem taşıdığını vurguladı.
 
Söz konusu fotoğraf sergisinde Nomgon vadisi ve Şiveet Ulan kompleksinde yapılan arkeolojik kazı anlarını ve burada bulunan değerli mirası içeren fotoğrafların kamuoyuna sunuldu.
 
Akademi tarafından düzenlenen etkinliğe Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Macaristan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinden aydın ve ünlü bilim adamlarının temsilcileri katılıdı.