Türkiye'de faaliyet gösteren Avrasya Yazarlar Birliği tarafından yayınlanan Ali Kerim'in "Seçilmiş Şiirler" kitabının tanıtımı Ankara'da Azerbaycan Evi'nin Şuşa konferans salonunda yapıldı. Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva'nın önsözünü yazdığı kitabın Türkiye'de basımını Türk dünyası ortak kültür değerlerini yaşatan "BENGÜ" yayınevi tarafından gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İdaresi Güvenlik ve Dış Politika Konseyi Üyesi, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Fonu (TADEHF) Başkanı Aygün Attar, Milli Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, yazar-yayıncı ve Avrasya Yazarlar Birliği  Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu ve katılımcılar, sunulan kitap hakkında konuştular, düşüncelerini paylaştılar.  Kitabın yayına hazırlanma amacının Azerbaycan şiirinde özel bir yeri olan şair Ali Kerim'i Türk kamuoyuna daha iyi tanıtmak olduğu ifade edildi.

TADEHF Başkanı Aygün Attar, yaptığı konuşmada Ali Kerim'in şiirlerinin Azerbaycan'da sevgiyle okunmaya devam edeceğini  belirtti. "Şuşa konferans salonunda sürekli bu tür sunumların yapılması, başlı başına Azerbaycan edebiyatının kesintisiz bir tanıtımıdır" dedi.

Azerbaycan Parlamentosu komisyon başkanı Ganire Paşayeva, Ali Kerim'in sanatının modern görünümü sebebiyle şiir dünyası tarafından her zaman sevildiğini vurguladı. Türk dünyasının tarihi şahsiyetlerinin tanıtılması doğrultusunda yapılan bütün çalışmaların değerli olduğunu bildiren milletvekili, Türk halklarının modern yazarlarının birbirlerinin tarihini yazmasıyla yapılan çalışmaların etkisinin ve faydasının artacağını kaydetti.

Ali Kerim'in "Seçilmiş Şiirler" kitabının yayımlanmasını Türkiye'de Azerbaycan şiirinin daha fazla tanınması için yeni bir adım olarak değerlendiren konuşmacılar, bu yayın için Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'na sonsuz şükranlarını dile getirdiler.

AYB Başkanı Yakup Ömeroğlu, Karabağ savaşında İlham Aliyev önderliğinde galip gelen kahraman Azerbaycan Ordusunun kazandığı büyük zaferin yaşatılması için bütün Türk dünyasının edebiyat ve şiir dünyasına önemli görevler düştüğünü vurguladı. "Avrasya Yazarlar Birliği'nin stratejik hedeflerinden biri de Karabağ Zaferi ile ilgili eser ve romanları yayımlamak ve Türk dünyasına dağıtmaktır" dedi.