Çolpan
░   Çarlık Rusya'sı ve onun devamı olan Sovyetler Birliği'nde Müslüman Türk toplulukları hep yok edilmek istendi. Gaspıralı İsmail'in uyandırmaya çalıştığı bu topluluklar 20. asrın başlarında aydın insanlar yetiştirdiler. Önce bu toplulukları medenileştirerek Ruslaştırmaya yardımcı olacağını zanneden emperyalist Ruslar, "Ceditçi" (yenilik taraftarı) denilen bu aydınların halkı uyandırıp hürriyet talep etmesini öğütlediklerini görünce zaman zaman onları katletmeye girişti. Bu katliamların en şiddetlisi 1937-1938 yıllarında yaşanan "repressiya" (şiddetli baskı, tazyik) hareketidir.
     O devrin en mazlum kurbanlarından Çolpan adıyla tanınan Abdülhamid Süleymanoğlu'nun hayatı Özbek yazar Naim Kerimov tarafından roman olarak yazılmıştı. Şuayip Karakaş tarafından Türkiye Türkçesine çevrilen eser, Bengü yayınları tarafından basıldı.
     Şair Çolpan, hem “milletler hapishanesi olan Çar imparatorluğu” döneminde, hem de “kandan beslenen ırkçı komünist ideolojinin hâkim olduğu Sovyet imparatorluğu” döneminde yaşadı. Esarette doğdu, esarette yaşadı, istiklâl ve hürriyeti göremeden esarette kurşuna dizildi. Esareti kabul etmediği için her türlü aşağılanmaya, hakaret ve işkenceye maruz kaldı. Vatanı Türkistan’ın sömürülmesine, baştanbaşa yakılıp yıkılmasına, vatandaşlarının katledilmesine şahit oldu. Ömür boyu peşinden ayrılmayan kızıl hafiyelerin kara gölgesi altında yaşadı. Bütün şiirlerinde istiklâl ve hürriyet arzusunu terennüm etti. Ömür boyu yaralı bir kuş gibi istiklâlin aydınlığına doğru, hürriyetin ferahlığına doğru kanat çırptı. Sonunda bir gece yarısı ensesine sıkılan soğuk kurşunlarla ebedî olarak Türkistan semasına çekildi.
     Bu kitap, Sovyet imparatorluğunda istiklâl ve hürriyet arzusuyla yaşayan ve genç yaşında yaşama hakkı gasp edilen bir millî şairin, Çolpan’ın gerçek bir trajedi olan hayat hikâyesini belgelere dayanarak bir ibret levhası hâlinde nakletmektedir.

Kitabı satın almak için resme tıklayınız:
Çolpan