░   İlki 2008 yılında büyük bilgin Kaşgarlı Mahmud'un doğumunun 1000. yılında yapılan hikaye yarışmasının 6.sı sonuçlandı.
     Geçen yarışmada Türk Dünyasının 14 devlet ve topluluğundan yoğun katılımın olduğu yarışma yine dünyanın her yerinde yaşayan, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca gibi bütün Türk dilli yazarların katılımına açık olarak yapıldı. Korona virüsü salgınına rağmen elektronik haberleşme sistemlerini çok iyi kullanan Avrasya Yazarlar Birliği yöneticileri ve jüri üyeleri yarışmada dereceye girenleri belirledi.
     Azerbaycan'dan Nariman  Abdurrahmanlı, birincilik ödülünü  Harabe Altında Hatıralar adlı hikayesiyle aldı.

     İkincilik ödülüne Türkiye’den Arzu Toprak, Dünyanın Kıyısında adlı hikayesiyle, üçüncülük Türkmeneli-Kerküklü yazar Kemal Beyatlı Aşkın Bilinmez Hali adlı hikayesiyle ve mansiyon ödülü ise Kar Kızı İle Gölge Adam adlı  öyküsüyle Abubakir Kairan’a  verildi.
     Bu yıl Avrasya Yazarlar Birliği ve TÜRKSOY işbirliği ile düzenlenen yarışmaya 933 eser başvurdu. İlki Kaşgarlı Mahmut’un doğumunun 1000. yılı vesilesiyle  olan 2008 yılında düzenlenen Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışma her geçen yıl daha da kurumsallaşarak, Türk Dünyasında tanınır hale geldi.
     Bu yıl yarışmaya Azerbaycan, Başkurtistan, Çuvaşistan, Gagauz, Hakasya,  Güney Azerbaycan-İran, Karaçay, Kaşgayi-İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırımtatar,  Kumuk, KKTC, Kosova, Makedonya, Malkar, Uygur, Özbekistan, Türkmenistan, Türkmeneli-Irak, Türkmen Sahra-İran, Güney Türkistan-Afganistan ve Türkiye olmak üzere 23 Türk bölgesinden yazar katıldı.
     Bu yıl Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması jüri üyesi olarak Türkiye’den Osman Çeviksoy, KKTC’den  İsmail Bozkurt, Azerbaycan'dan Reşad Mecit,  Irak Türkmeneli’nden Mehmet Ömer Kazancı ve Kosova’dan Taner Güçlütürk görev aldılar. Çok güç şartlarda aldıkları görevi yerine getirdiler.
     Edebiyatları nesirden ziyade şiir ağırlıklı olan Afganistan Özbeklerinin yeni hikayelerle yarışmaya katılmaları ve gösterdikleri ilgi yarışmayı düzenleyenleri memnun etti.Ödüle layık görülen yazarların özgeçmişleri şöyle:

 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
 
Nariman  Abdülrahmanlı,  Azerbaycanlı nesir yazarı, yayıncı, çevirmen, senarist.
 
3 Haziran 1958'de Gürcistan Cumhuriyeti'nin Garaçop ilçesinde doğdu. 1975'te lise, 1980'de Bakü Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu. 1983'te Moskova'daki  Sinematografi Enstitüsü'nde senaryo yazarlığı okudu. 1980'den beri çeşitli medya kuruluşlarında ve 2014'ten beri Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na bağlı Devlet Tercüme Merkezi'nde çalışıyor.
 
İlk gazetecilik yazıları ve öyküleri 1980'lerde, kısa öyküleri 1990'larda ve romanları 2000'lerde yayınlandı. 4 ciltlik "Azerbaycan Sineması Tarihi" monografisi yazdı, uzun metrajlı ve belgesel filmlerin senaristliğini  çekti. Aynı zamanda folklor araştırmaları yapmanın yanı sıra pek çok aşık ve şairin eserlerini toplayarak kitap halinde yayınladı, onlarca kitabın derleyicisi ve editörlüğünü yaptı. Gürcüce, Rusça ve Türkçeden dünya edebiyatı örneklerini dilimize çevirerek ciddi ve tutarlı bir şekilde edebi çeviri yapmaktadır. 10 ciltlik "Dünya Düzyazılarından Seçmeler" antolojisi hazırladı.
 
Hikaye kitapları, “Könül elçisi” (2004), “Yalqız” (2006), “Yolsuz” (2011) “Yolçu” (2013), “Qurban” (2014), “Taclı” (2017) romanlarının müellifidir. 2006 yılında Beynəlxalq Sənət, 2011’de Azerbaycan Cumhuriyeti  Medeniyet ve Turizm Bakanlığının “Kızıl Kalem” - “Şans” mükâfatına layık görüldü. “Yalqız” romanı 2010, “Yolsuz” romanı 2011 yılında  Milli Kitap, 2018 yılında ise  Azerbaycan Yaratıcılık Fontunun “Ədəbiyyat adamı” mükafatlarına layık görüldü.  Eserleri Türk, Rus, Arap, Gürcü, Bulgar, Fransız ve İngiliz dillerine tercüme edildi. “Könül elçisi” romanı, Türkiye’de ve İran’da yayınlandı. Karabağ gazisidir.
 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
 
Arzu TOPRAK
 
1982 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı yıl formasyon eğitimi aldı ve edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Şu an Kartal’da bir lisede görevine devam ediyor. Evli ve bir oğlu var. Okumak ve yazmaktan  vazgeçmeyi hiç düşünmüyor.
 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
 
Kemal Beyatlı
 
1958’de Kerkük’te dünyaya gelen Kemal Beyatlı ilk, orta ve liseyi Kerkük’te okuduktan sonra eğitimini Bağdat’ta tamamlar. Irak-İran Savaşı’na zorunlu olarak katılır. 1997’de savaşa karşı çıkıp firar eder. Tutuklanır ve Irak Askeri Mahkemesi tarafından önce idame mahkûm edilir sonra cezası hafiflettirerek 1988 yılının tamamını askeri cezaevinde geçirir.
 
Kerkük’te bazı Türkmen gizli teşkilatlarına katılır. Baas döneminde ailece baskılara uğrar. 1991’de ailesiyle Türkiye’ye iltica eder.
 
Türkiye’de pek çok Türkmen Sivil Kuruluşlarına katılır ve birçoğunda yönetici ve başkan olarak görev alır. (Irak Türkleri Derneği Başkanı, Türkmen Basın Derneği Başkanı, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı, Kerkük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi). Irak Türkmenlerini Türkiye’de KKTC’de, Almanya’da, Kırım’da, Azerbaycan’da, İngiltere’de konferanslarda panellerde temsil eder.
 
Edebiyatla ilgilenir ve Irak Türkmenlerinin var olma mücadelelerini kitaplarında ele alır.
 
Yayınlanmış 13 kitabı var (Şiir, Roman, Hikâye, Oyun ve çocuk hikâyeleri)...
 
MANSİYON
 
Abubakir Kairan, 1958 yılında Doğu Kazakistan'ın Tarbygatai ilçesine bağlı Aksuat köyünde doğdu.  1981 yılında Semipalatinsk Pedagoji Enstitüsü Filoloji Fakültesinden onur derecesiyle mezun oldu. 1981'den 1983'e kadar Almatı'nın Kurty ilçesindeki Topar Ortaokulunda öğretmenlik yaptı, ardından "Baldırgan" dergisinin şiir bölümü editörü, "Jalın" yayınevi editörü, "Kazakistan Okulu" dergisinin pedagoji ve psikoloji bölümü editörü, "Kazak Edebiyatı" Gazetesi editörü olarak çalıştı.  "Kazak Tarihi" dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığını yaptı. Şimdi ise eğitim dergisi "Tarbie Kuraly" nin yazı işleri müdürü.
 
Çeşitli şiir kitapları yayınlandı. 2003 yılında Uluslararası Alaş Ödülü'ne layık görüldü.
 
Milli ve milletlerarası yarışmalarda ödüller aldı.