░   Kırgızistan Cumhuriyeti Geçici Cumhurbaşkanı ve Cogorku Keneş Törağası (Yüce Meclis Başkanı) Talant Mamıtov, 4 Aralık'ta Kırgız halkının Manas Destanı Günü'nü kutladı.

     Talant Mamıtov, Kırgız halkına şöyle seslendi:

"Sevgili Vatandaşlar!
Milli hazinemiz olan Manas Destanı Günü'nü içtenlikle kutluyorum!
Bir halkın benzersizliği, dil ve kültüründe yaşamaktadır. Yüzyıllar boyunca Manas destanı Kırgız halkının dilini ve kültürünü geleceğe taşıdı.

Halkımızın inişli çıkışlı tarihi geçmişini yansıtan Manas destanı, halk değerlerinin, geleneklerin, kültürün ve hayat tarzının bir hazinesidir.

Manas destanının kalıcı değerini kabul eden dünya topluluğu, onu UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine dahil etti.

Kuşaktan kuşağa aktarılan en büyük miras olarak bütün Kırgızların kimliğinde etken haline gelen Manas destanına saygı, ülkemizin her vatandaşının görevidir.

Milli onur ve birliğin sembolü olarak "Manas" destanı, bütün tarihi değişimler boyunca halkın ruhunu, en iyiye olan inançlarını koruyarak, manevi bir zenginlik ve halkımızın eşsiz bir mirası haline geldi.

Tam olarak 25 yıl önce, Manas destanının 1000. yıldönümü coşkuyla kutlandı ve bu, dünya manevi kültürü için öneminin kabul edildiğini gösteriyordu. Büyük ecdadlarımızın çoğu bu kutlamayı hayal etmişti. Bu tarihi gün, Kırgız halkının tarihinde özel bir yer tutmuştur.

4 Aralık 2013'te "Manas" destanı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine dahil edildi. Daha sonra her yıl bu gün Manas Destanı Günü olarak belirlendi.
Manasçi hikaye anlatıcıları, seçkin bilim adamları ve araştırmacılar tarafından bize verilen bu kutsal mirası koruyacak ve ona saygı duyacağız.

Sevgili vatandaşlar!

Kırgız halkının eşsiz manevi mirası olan Manas destanı üçlemesinin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması her birimizin görevidir.

Manas destanına samimiyetle yaklaşmak, Kırgızistan kültürünün gelişmesine önemli aşamadır. Manas destanı ve halkımız birbirinden ayrı düşünülemez.