Yazdır
Kategori: Kültür - San'at - Edebiyat

░   Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından İlkokul öğrencilerinin katılabileceği, dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüsü (COVID-19) salgını ve sağlık çalışanlarını konu olarak alan bir mektup yazma yarışması düzenlendi.
     Yeni korona virüsü (COVID-19) , ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur.
     Fedakarca çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmemiz, onların motivasyonunu artıracağı için yarışma konusu Sağlık Çalışanlarına Vefa olarak belirlenmiştir. 

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ve SAĞLIK BAKANLIĞI
“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA”
MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONUSU: Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmemiz, onların motivasyonunu artıracağı için yarışma konusu “Sağlık Çalışanlarına Vefa ” olarak belirlenmiştir.

 

           TÜRÜ  : Mektup yarışması

 

AMACI  :  

  1. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarının arttırılmasının sağlanması.
  2. Öğrencilerimizde sağlık çalışanlarının çalışma koşulları hakkında farkındalık oluşturarak, sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu büyük fedakârlıklar karşısındaki duygu ve düşüncelerini mektup türünde dile getirmelerinin sağlanması.

 

         KAPSAMI   : Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul  2.3.4.  sınıf öğrencileri.

  

GENEL KATILIM ŞARTLARI                       :

 

Tablo-1 Etiket 

                (Etiket Doldurularak Gönderilecek Mektup Zarfının İçine  Eklenecek)!!

İL / İLÇE

 

 

Öğrencinin:

Adı ve soyadı

 

 

Sınıfı / Cinsiyeti

 

 

Okulun:

Adı

 

Adresi 

 

Telefonu

 

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI  

 

YARIŞMA TAKVİMİ            

:

 

Yarışma Duyurusunun Yapılması

10.11.2020

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi için Son Tarih

27.11.2020

Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi

4.12.2020

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi

11.12.2020

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığına Teslim Edilmesi

18.12.2020

Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi

25.12.2020

Ödül Töreni

08.01.2021

 

DEĞERLENDİRME:

 

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri 

Mektupların Değerlendirme Kriterleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10

En fazla 20

1- Mektubun konuya uygunluğu 

 

2- Mektubun özgünlüğü ve bütünlüğü

 

3- Mektubun duygu ve düşünceleri yansıtması

 

4- Anlatımda akıcılık ve duruluk

 

5- Türkçenin etkin kullanılabilmesi, yazım kurallarının doğru kullanımı

 

TOPLAM

 

 

          SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ          :

( Bilim Kurulu Üyesi )

( Bilim Kurulu Üyesi)

( Bilim Kurulu Üyesi)

      ( Bilim Kurulu Üyesi)

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Şube Müdürü )

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Görevli Öğretmen)

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Görevli Öğretmen)

(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu Görevli Öğretmen)

(Görsel Sanatlar Öğretmeni)

 

        ÖDÜLLER   :

 

Tablo-3 Ödüller  

 

Derece

Öğrenciye Verilecek Ödülü

    Birincilik

                       Dizüstü Bilgisayar

 İkincilik

                              Fotoğraf Makinesi

            Üçüncülük

                 Tablet Bilgisayar

Seçici Kurul Özel Ödülü

                Akıllı Saat

 

          YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU             :

Yarışma sonuçları http://ogm.meb.gov.tr/    adresinden duyurulacaktır.

          KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER           : 

   

           ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ                           :

Ödül töreninin yeri ve saati katılımcılara resmî yazı ile bildirilecektir.

                                            

       İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN      :

T.C Millî Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Öğrenci İşleri ve sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi

 

MEB Ek Hizmet Binası

Gümüşdere Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 7/1 1. Kat Keçiören – ANKARA

Telefon   : 0 312 413 57 00-01-02-03

    e-posta            : ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr

       

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Bilkent Yerleşkesi

Üniversiteler Mahallesi 06800 4. Kat 

ANKARA

Telefon   : 0 312 585 28 00

Fax         : 0 312 585 28 53

e-posta    : sggm@saglik.gov.tr

 

 

 

 

 T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

                                                          “SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA”

MEKTUP YARIŞMASI KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

ÖĞRENCİNİN :

 

Adı ve Soyadı

 

Sınıfı

 

OKULUN :

 

Adı

 

Adresi

 

İli

 

İlçesi

 

Telefon

 

E-posta

 

ESERİN :

 

Türü

 

Yılı

 

Konusu

 

 

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Ortaöğreti̇m Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. ……./……./20…..

 

Ad-Soyad - İmza Öğrenci Velisinin

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)

Adı-Soyadı         :

Ev Telefonu        :

Gsm Telefonu     :

Adres                  :

E-posta               :

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE GENELİ KULLANILACAK AFİŞ ÇALIŞMASI