░   Özbekistan Yazarlar Birliği üyesi, Özbekistan Halk Şairi unvanlı Aman Metcân, 28-29 Ekim 2020 gecesi 77 yaşında Taşkent'te vefat etti. 
    Aman Metcân, 1943 yılında Harezim vilayetinin Gurlan ilçesinde doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Semerkand Devlet Üniversitesi'nde okudu. 1969'dan 2002'ye kadar "Yaşlik" (Gençlik) dergisinin editörü, bölüm başkanı, baş editörü, Gafur Gulam yayınlarında yazar, Çolpan yayınevinde de müdür olarak çalıştı.
     Aman Metcân, geçen yüzyılın 60'lı yıllarında şiirleriyle basında yer almaya başladı. Daha sonra şairin yirmi civarında şiiri, "Törebike Hanım" (Töre Sultan) adlı hikayesi ve "Necmüddin Kübra", "Ardahive" şiirleri yayımlandı.


     Aman Metcân'ın eserleri arasında "Çöldekiler" adlı tarihi destanı ve "Konuşma Zamanı" manzum hikayesinin özel yerleri vardır.
    Aman Metcân, kardeş edebiyatlardan ve yabancı edebiyatlardan birçok eseri Özbek diline tercüme etmiştir. Özellikle Schiller, Baudelaire gibi dünya klasiklerinin; Yevtuşenko, Resul Khamzatov, Petefi, Marsinkyaviçyus, Türkmen yazar Berdi Kerbabayev, Suhrab Tahir, İ. Yusupov gibi  ve yazarların çevirileri ilk akla gelenlerdir.
     Özbekistan Halk Şairi Omon Matjon, Özbek edebiyatının gelişimine katkılarından dolayı Cumhuriyet Devlet Mükafatı'na layık görüldü. 
     Dilimiz ve Edebiyatımız (edebi.net) ekibi olarak, şairin vefatından duyduğumuz teessür büyüktür. Ailesine, Özbekistan halkına ve Türk dünyasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.