░   Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Akademisyeni, Özbekistan Onur Bilimcisi, Filoloji Doktoru, Profesör, Özbekistan Yazarlar Birliği üyesi Töre Mirzayev 29 Eylül 2020'de hayata gözlerini yumdu.


     Töre Mirzayev, 6 Mart 1936'da Buhara'nın Şafirkan ilçesinde doğdu. Özbek filolojisinin en ünlü temsilcilerinden biri, büyük bir bilim organizatörü, büyük çaplı folklor çalışmasının temel bir bilim okulunun kurucusu, destansı çalışmaların birçok teorik problemini küresel ölçekte çözen büyük bir folklorcuydu.


     Tora Mirzayev'in 600'den fazla bilimsel, metodolojik, popüler bilimsel eseri yayınlandı. Bunlardan 5'i monografi, 5'i ders kitabı ve el kitabı, 45'i kitap ve folklor koleksiyonudur. Kitapları ve yazıları Rusya, Almanya, Türkiye, Tacikistan, Kazakistan ve Türkmenistan dahil birçok ülkede yayınlandı.
     Cabbar İşankul ile birlikte hazırladıkları "Özbek Destanları" Türk Dil Kurumu tarafından neşredildi.