Salur Kazan'ın Ejderhayı Yenmesi
░   Yeni bulunan Dede Korkut’un elyazması üzerine Türk Dili Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) arasında 16.12.2019 tarihinde imzalanan iş birliği anlaşması ile bilgi şöleni ve çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
    Yeni bulunan Dede Korkut elyazmasının yayınlaşının 1. yıl dönümü olan 11 Haziran 2020’de yapılması ön görülen bilgi şöleni ve çalıştay, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Isparta’daki yerleşkesinde gerçekleşecekti. Bu yönde hazırlıklarını sürdüren Düzenleme Kurulu, konuklarını ağırlamak için otellerle görüşmüş, sunumların ve konuşmaların yapılacağı yerleri belirleyerek gerekli birçok işlemi yerine getirmişti. Dünyayı etkisi altına alan büyük salgından dolayı alınan tedbirler doğrultusunda bu çalışmalar gerçekleştirilemedi.
     Yapılan durum değerlendirilmeleri sonucu durum dernek yönetimi ile üniversite rektörlüğünün 16.03.2020 günaylı E.43834 sayılı ortak duyurusu ile kamuoyuna bildirildi.  İlerleyen günlerde de sanal çalıştay (webinar-web üzerinde seminer) olarak yapılması üzerinde uzlaşıldı. 
     Saygı duruşu ve ardından İstiklal marşının okunmasıyla 11 Haziran 2020’de açılış töreni başlatıldı. Türk Dili Derneği Başkanı Gökbey Uluç‘un açılış konuşmasından sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız etkinlikle ilgili düşüncelerini belirtti. Ardından onur konuğu olarak katılan Uluslararası Kazakistan Türk Akademisinin Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali söz alarak etkinlikle ilgili görüşlerini ve akademi olarak Dede Korkut üzerine yapacakları çalışmalarını anlattı. Son olarak da elyazmasını bularak Türklük biliminde büyük bir başarıya imza atan Veli Muhammed Hoca, İran’dan bağlanarak elyazmasını buluşunu, elinde bulunan yeni belgeleri ve sonrasında başına gelenleri anlattı. Konuşmaların sonunda küçük bir belgesel de yayınlanarak açılış töreni sona erdi.
     Oturumlar özellikle eş zamanlı değil art arda yapıldı.


     11-12-13 Haziran 2020 günlerinde süren etkinlikten 25 saat 22 dakika boyunca canlı yayın yapıldı. Bu sürede 44 bildiri sunuldu. 4201 Kişi bilgi şöleni ve çalıştayı canlı yayında takip etti. Çalıştaya Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve İran’dan çok sayıda katılım oldu. Bunların dışında KKTC, Kazakistan ve ABD’de üniversitelerinde görevli ilim adamlarının da sunumları takip edildi.
     3 Temmuz 2020’ye kadar tamamlanacak bildirilerin tam metinleri de Bildiriler Betiği olarak basılacak.
     Çalıştayda kabul edilen sonuçlar:

1) Elyazmasını Veli Muhammed Hoca bulmuştur.

2) Yeni bulunan metin, var olan Dede Korkut metinlerinin nüshası değil, ayrı bir Dede Korkut elyazmasıdır.

3) Elyazmasında iki hikaye vardır. Bu hikayelerin boy/boylama olup olmadığı üzerinde görüş birliğine varılamamıştır.

4) Elyazması Türkmensahra veya Günbedkavus nüshası olarak adlandırılabilir.