Azerbaycan Halk Yazarı Anar'ın tarih ve kültür anlayışını yansıtan yeni eseri  "Yaşama Hakkı" yayımlandı. Eserde, Azerbaycan tarihini eski çağlarından günümüze kadar çeşitli hadiseleri ele alınmaktadır. Eser, bütün Türk tarihine bir gezi niteliğindedir.
 
Orhun abidelerinden, eski bir Türk anıtından bu yana birçok önemli yazılı kaynağa atıfta bulunan yazar, tarihi hadiseler, önemli kişilikler, milli ve siyasi figürler ve aydınlarımız hakkındaki şahsi fikirlerini paylaşmaktadır.

Dil meselesi, işgalcilerin anadilimize karşı saldırganlık politikası, Çarlık Rusya'sının hanlarla savaşları, Azerbaycan'ın bölünmesi, Doğu'daki ilk demokratik cumhuriyetin kurulması, Sovyet İmparatorluğu'nun kurulması ve Azerbaycan'ın Birliğe katılması, Stalin'in yönetimi, baskılar ve katliamlar tarihimizde nasıl izler bıraktı?

Yüzyıllar boyunca Azerbaycan'da yaşanan sıkıntılar edebiyatımızı ve sanatımızı nasıl etkiledi?

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yeniden elde edilmesinden sonra, Ermenilerin Azerbaycan topraklarına karşı saldırganlığı ve Karabağ'ın işgali gibi kanlı, acı verici olaylar, 20 Ocak, Hocalı trajedisi... Hangi sinsi niyetler gizlendi?

İç savaş tehdidi ve ülkedeki kritik durum, iktidar mücadeleleri, Haydar Aliyev'in iktidara gelişi ve daha sonraki cumhuriyetin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatındaki değişiklikler Azerbaycan'ı kurtardı mı?

Anar, uzun yıllara dayanan hayat tecrübesi ve okuduklarını esas alan bir yazar görüşüyle bu sorulara cevap arıyor, Azerbaycan tarihine farklı açılardan ışık tutuyor.