Türkiye Yazarlar Birliği
░   15 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesinde “Türk Dünyası Şairler Buluşması” gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Uluçay başta olmak üzere Birleşen Yürekler Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Meydan, Türkçenin Diriliş Hareketi Derneği Genel Başkanı Yalçın Mıhçı, Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Başkanı Osman Baş, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Benli, TÜRKSOY Koordinatörü Barış Cavit Mövsümlü, şairler ve yazarlar toplantıya katılanlar arasındaydı.
     Sunuculuğunu Dr. Şemsettin Küzeci’nin yaptığı Türk Dünyası Şairler Buluşması toplantısı, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın açılış konuşması ile başladı. Yazarlığı meslek edinmiş kişileri bir araya getirerek mesleki dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacıyla 1991 yılında kurulan Türkiye Yazarlar Birliğinin aynı zamanda kurucu başkanı olan Doğan, Türk dünyasını bir araya getiren bir toplantı yapmalarının mana ve ehemmiyetini anlattı.
     Toplantıya Türkiye adına katılanlar, şair Ali Akbaş başta olmak üzere Nuray Alper, Mehmet Aycı, Hünkâr Dağlı, İsmet Bora Binatlı, Nermin Akkan, Osman Baş, Tahsin Sağlam, Vedat Fidanboylu gibi şairler kendi şiirlerini dinleyicilerle paylaştı.
    Toplantı gerçekten de Türk dünyasını bir araya getirmişti.
     Buluşmaya, Tataristan adına Roza Kurban, Kerkük adına Mustafa Ziya ve Şahin Dayıkadır, Kırım Tatar Türkleri adına Berk Mirza, Nogay Türkleri adına Hakan Benli, Azerbaycan adına Barış Cavit Mövsümlü, Güney Türkistan (Afganistan) adına Haşim Hamdam, KKTC adına Hava Tekin katıldı.  Türkiye dışında olan KKTC dışındaki bütün Türk toplulukları temsilcilerinin hepsinin şiirlerini ana dilinde seslendirmesi etkinliğe farklı bir anlam ve renk kattı.