ÜMRANİYE BELEDİYESİ 16.ŞİİR YARIŞMASI BİRİNCİSİNE 8.000, İKİNCİSİNE
6.000. ÜÇÜNCÜSÜNE 4.000 TL. PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK, 1 KİŞİ İSE 2.000
LİRALIK MANSİYON ÖDÜLÜ KAZANACAK. (SON KATILIM TARİHİ.21 ŞUBAT 2020
CUMA)...

KATILMA ŞARTLARI;
-Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve geçmiş yıllarda Ümraniye
Belediyesinin düzenlediği şiir yarışmalarında 1.lik ödülü alan kişiler
katılamazlar.
-Gönderilen şiirlerin altına isim veya rumuz yazılmayacaktır.
-Yarışmanın konusu; "SERBEST" olarak belirlenmiştir.
-Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış
ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması
gerekmektedir.
-Bir şair, yarışmaya en fazla iki şiir ile katılabilir.
-Şiirlerde tarz ve ekol sınırlaması yoktur.
-Gönderilen şiirlerin uzunluğu 100 satırı aşmamalıdır. Daha uzun
şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Başvuru yalnızca internet üzerinden http://www.umraniye.bel.tr
adresinden yapılacaktır.
-Yarışmada ödül kazanan şiirlerin her türlü yayın hakları Ümraniye
Belediye Başkanlığı'na aittir.
-Yarışmaya katılan şiirlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı
iznine gerek kalmaksızın, bir kitapta toplanacaktır.
-Son başvuru tarihi 21 Şubat 2020 Cuma günü, saat.17.00'ye kadardır.
-Yarışma sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde açıklanacaktır.
-Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.
-Konu ''Serbest"tir.

ÖDÜLLER;
Birinciye.8.000 TL.,
İkinciye.6.000 TL.,
Üçüncüye.4.000 TL.
Mansiyon.2.000 TL.

SEÇİCİ KURUL;
Prof.Dr.Nurullah Genç (Şair),
Prof.Dr.Mustafa Uzun (Edebiyatçı),
Prof.Dr.Hasan Aksoy (Edebiyatçı),
Doç.Dr.Mehmet Güneş (Edebiyatçı),
Yrd.Doç.Dr.Bahtiyar Aslan (Edebiyatçı),
Cahit Koytak (Şair),
Nurettin Durman (Şair),
Mesut Özdemir (Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı),
Kemal Süleymanoğlu (Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürü).

BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN ADRES;
Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel: 0-216-4435600/1196-1137
Posta.kultur@umraniye.bel.tr
Web Sitesi.http://www.umraniye.bel.tr

**************************************************************************************************************************************************************************************

ÜMRANİYE BELEDİYESİ GELENEKSEL 16. HİKÂYE YARIŞMASI BİRİNCİSİNE
10.000, İKİNCİSİNE 7.500. ÜÇÜNCÜSÜNE 5.000 TL. PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK,
MANSİYON ÖDÜLÜ İSE 2.500 TL.(SON KATILIM TARİHİ.21 ŞUBAT 2020 CUMA)...

KATILIM ŞARTLARI;
-Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve geçmiş yıllarda Ümraniye
Belediyesinin yaptığı hikâye yarışmalarında 1.lik ödülü alan kişiler
katılamazlar.
-Gönderilen hikâyelerin altına isim veya rumuz yazılmayacaktır.
-Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yerde (Basılı olarak) yayımlanmamış olması
gerekmektedir.
-Hikâye konusu "Serbest"dir.
-En çok 2 hikâye ile katılmanın mümkün olduğu yarışmada, hikâyeler
10.000 kelimeyi geçmemelidir.
-Başvuru yalnızca internet üzerinden www.umraniye.bel.tr adresinden
yapılacaktır.
-Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakları Ümraniye
Belediye Başkanlığına aittir.
-Yarışma sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde açıklanacaktır.
-Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.
-Son Başvuru Tarihi.21 Şubat 2020 Cuma, saat.17.00'ye kadardır.

ÖDÜLLER;
Birinciye.10.000 TL.,
İkinciye.7.500 TL.,
Üçüncüye.5.000 TL.
Mansiyon.2.500 TL.

SEÇİCİ KURUL;
Prof.Dr.Durali Yılmaz (İstanbul Ünv. Emekli Öğretim Üyesi),
Prof.Dr.Fatih Andı (Fatih Sultan M.Vakıf Ünv. Edebiyat Fak. Rektörü),
Prof.Dr.Hasan Akay (Fatih Sultan M.Vakıf Ünv.Öğretim Üyesi),
Yrd.Doç.Dr. Alim Kahraman (Hikâyeci-Yazar),
Cemal Şakar (Hikâyeci-Yazar),
Ömer Lekesiz (Hikâyeci-Yazar),
Özcan Ünlü (Yazar-Şair),
Mesut Özdemir (Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı),
Kemal Süleymanoğlu (Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürü).

BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN ADRES;
Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel.0-216-44356 00/1196-1137
Posta.kultur@umraniye.bel.tr
Web Sitesi.www.umraniye.bel.tr

**************************************************************************************************************************************************************************************

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 16. GELENEKSEL YAĞLIBOYA RESİM YARIŞMASI
BİRİNCİSİNE 12.000, İKİNCİSİNE 10.000. ÜÇÜNCÜSÜNE 8.000 TL. PARA ÖDÜLÜ
VERİLECEK, MANSİYON ÖDÜLÜ İSE 2.500 TL.(SON KATILIM TARİHİ.27 MART
2020 CUMA)...

KATILIM ŞARTLARI;
01-Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve geçmiş yıllarda Ümraniye
Belediyesinin yaptığı resim yarışmalarında 1.lik ödülü alan
sanatçılar, katılamazlar.
02-Resimler, tuval üzerine “Yağlı boya veya akrilik” ile yapılmış olacaktır.
03-Yalnızca özgün ve yayınlanmamış çalışmalar, Seçici Kurul tarafından
değerlendirilecektir.
04-Baskı resimler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
05-Resimlerin tuvallerinin kısa kenarı 80 cm’den küçük, uzun kenarı
120 cm’den büyük olmayacaktır.
06-Her sanatçı, yarışmaya en çok 2 (iki) çalışması ile katılabilir.
07-Resimler, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olacaktır.
08-Resimlerin arkasına, sanatçının adı ve soyadı. Resmin tekniği,
boyutları ve fiyatını içeren10x10cm ebadında bir kağıt
yapıştırılacaktır.
09-Resimlerin üzerinde, sanatçının imzasının bulunması zorunludur.
10-Resimle birlikte bir özgeçmiş, açık adres ve telefon numarası ve e
postal adresini içeren bilgiler bir zarf içinde teslim edilecektir.
11-Resimlerin alımı aşağıda belirtilen adreste, makbuz karşılığında olacaktır.
12-Resimler, kargodan veya elden kabul edilecektir. Kargodan
gönderilen resimlerde, gönderimden kaynaklanan hasar ve
olumsuzluklardan idaremiz sorumlu değildir.
13-Derece almayan ve sergiye katılmayan resimlerin iadesi, 31 Mart
2020 tarihinden itibaren “Alındı Makbuzu” karşılığında belirtilen
yerde elden yapılacaktır. Kargo iadeleri, kurumumuz
tarafından yapılmayacaktır.
14-Derece alan ve sergilenmeye uygun görülen eserler, idarece
belirlenen yerlerde sergilenecektir.
15-Dereceye giren ve mansiyon alan eserler, her türlü haklarıyla
birlikte Ümraniye Belediye Başkanlığına ait olacaktır.
16-Sergi programlarından sonra, 1 ay içinde geri alınmayan eserlerden
Ümraniye Belediye Başkanlığı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 1
yıl içerisinde alınmayan resimler ise gerekli görüldüğünde, idaremizce
kamu yararına değerlendirilecektir.
17-Yarışmaya katılan sanatçılar, yarışma şartları ve Seçici Kurul
kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
18-Yarışma sonuçları, 30 Mart 2020 tarihinde açıklanacaktır.
19-Ödül töreni tarihi, daha sonra ilan edilecektir.
20-Son Teslim Tarihi 27 Mart 2020 Cuma, mesai bitimine kadardır.,
21-Yarışma Konusu, ''Sanatçı Bakışı ile Türk Evleri''dir.

ÖDÜLLER;
Birinciye.12.000 TL.,
İkinciye.10.000 TL.,
Üçüncüye.8.000 TL.,
Mansiyon.2.500 TL.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;
Prof.Dr.M.Hüsrev Subaşı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv. Güzel San.Fak),
Prof.Dr.Mehmet Özer (Marmara Ünv. Güzel San.Fak.E. Öğretim Üyesi),
Prof.Dr.Zeki Kuşoğlu (Emekli Grafik Tas.Öğr. Üyesi-Osmanlı Medeniyeti
Araştırmacısı),
Prof.Dr.Fethiye Erbay (Boğaziçi Üniversitesi Güzel San.Öğretim Üyesi),
Ekber Yeşilyurt (Sanat Yazarı),
Mesut Özdemir (Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı),
Kemal Süleymanoğlu (Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürü).

TESLİM ADRESİ;
Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cad. No.63 34761 Ümraniye-İstanbul
Tel.0-216-4435600/1196-1137
Posta.kultur@umraniye.bel.tr
Web Sitesi.www.umraniye.bel.tr

Haber: Kerim Özbekler