░   Türkiye'nin önerisi i Unesco tarafından kabul edildi. 2020 Yılı "Bilge Tonyukuk" Abidesinin 1300.Yıl dönümü olarak kutlanacak. Böylece 2020 yılında Farabi ile birlikte Bilge Kağan'ın bilgili ve tecrübeli veziri Tonyukuk da anılmış olacak.

     Öneriye Destek Veren  Ülkeler:
* Türkiye
* Özbekistan
* Azerbaycan
* Kazakistan
* Kırgızistan
* Moğolistan
     Bu vesile ile birbirinden dil devrimleriyle uzaklaştırılan, tarihi şartların zorlamasıyla coğrafi olarak uzaklaşan Türk toplulukları birbirine yakınlaşabilir.
     Bu vesile ile  dünyanın Orhun abidelerine ilgisi artacaktır.
     Belki bu vesile ile Doğu Türkistan’daki Çin işgali, Kafkasya ve Urallardaki ve Kırım’da Türk topraklarındaki Rus işgali, Batı Trakya’daki Yunan ve Bulgar zulmü, Orta doğuda Irak Türkleri, Suriye Türkleri ve diğer Türk kökenli insanların gördüğü zulüm dünyada gündeme getirilebilir.