░   Türk Dil Kurumunun düzenlediği ve 26 Eylül’de Başkent Öğretmenevinde başlayan “Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı” 28 Eylül’deki kapanış ve değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.
     Kapanış oturumunda Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile Türk Dil Kurumunun eski başkanlarından Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Kurultay’a katılan her ülkeden bir katılımcı konuşma yaptı.
     Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, konuşmasına başta çalışma arkadaşları olmak üzere tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek başladı. Gülsevin, Yusuf Has Hacip ve eseri Kutadgu Bilig ana konusu etrafında başta dil olmak üzere edebiyat, tarih, kültür ve diğer ilgili alanlarda Türkiye dâhil 15 ülkeden 133 bildirinin sunulduğu Kurultay’ın verimli şekilde tamamlandığını belirtti. Kutadgu Bilig üzerinde hazırlanan bu çalışmaların Türklük bilimine ışık tutacağı yönündeki temennilerini dile getirdi.