░   “1927 yılı başında İstanbul Üniversitesinde “Umumî Türk Tarihi” kürsüsü açılıp hoca tayin edildiğimde, Türk tarihine ait ihtisas mevzularını son sömestirlere bırakıp, ilk 4 sömestiri bu tarihin ana çizgilerini göstermek işine tahsis etmiştim. Bunun da ilk iki sömestirinde 16. ncı asra kadarki devirleri, sonraki iki sömestirde de 16 - 20. nci asırları anlatıyordum. Böylece bu dersler, 1932 yılına kadar üç defa yapılmış oldu. Bunlarla muvazi olarak Türk illerinin tarihî coğrafyasına ve tarihte usul mevzuuna ait haftada birer saatlik derslerim vardı. Bu derslerim 1928 de eski harflerle taşbasması olarak kısmen basıldı. 1939 yılında bu kürsüyü ikinci defa işgal ettiğimde, aynı kurları devam ettirdim. Bu defa bu derslerin takrir notlan : “Umumî Türk Tarihine Medhal (Giriş)”  ve “Tarihte Usul”  isimleri altında bastırılmaya başlandı.”


     Merhum Zeki Velidi Togan’ın takdimine bu sözlerle başladığı eserleri uzun süredir basılmıyordu. Bu yıl Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından “Umumi Türk Tarihine Giriş” adlı eser iki cilt halinde basıldı.
     Henüz 21 yaşındayken "genç tarihçi" lakabıyla ün salan Zeki Velidi Togan ilk kitabı Türk-Tatar Tarihi'yle birlikte bütüncül bir Türk tarihi yazımının gerekliliğini vurgular. Kazan'da Kasımiye Medresesi'nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu ilk kitabının ardından 1928 yılında ses getiren Türk Tarihi Dersleri'ni yayımlar. İstanbul Üniversitesi'nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu kitabı büyük tarihçilerimizden Fuad Köprülü ve Halil İnalcık ayrı bir önem vererek ele alırlar. Fuad Köprülü "Bu eserle artık Türk milleti ilim sahasında taklitten kurtulup rüşd ve tahkik yoluna girmiştir; Garp âlimlerine bile tasdik ettireceğimizden eminim" diyerek eserin orijinal ve evrensel nitelikte olduğunu söyler.
     Halil İnalcık da (2002) aynı eserin ilk baskısı 1946'da yapılan ve günümüzde artık klasikleşmiş olan Umumi Türk Tarihine Giriş'in ilk taslağını oluşturduğunu belirtir. Zeki Velidi Togan Umumi Türk Tarihine Giriş'te Türklerin tarihini İslamiyet öncesi ve sonrası olarak iki dönemde ele alır. Eser uzun bir zaman dilimi ve geniş bir coğrafya üzerinde bu iki dönemi birleştiren bir siyasi kültür üzerine kurgulanmıştır. Türklerin tarihini yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak kronolojik dönemlerden oluşan bir çerçeve içinde tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları konular açısından değerlendirmektedir.

Umumi Türk Tarihine Giriş Seti-2 Cilt Takım 
(A. Zeki Velidi Togan)
İş Bankası Kültür Yayınları

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Temin edebileceğiniz adres: kitapburda.com