Yazdır
Kategori: Kültür - San'at - Edebiyat
Türk dünyasının tek ortak edebi yarışması olan Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması eş zamanlı olarak Azerbaycan, Başkurtistan, Çuvaş, Gaguzyeri, Hakasya, Karaçay Malkar, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, Kumuk, Özbekistan, İran- G. Azerbaycan ve Türkmen Sahra, Irak-Türkmeneli ve Türkiye başta olmak üzere 16 ayrı ülke ve bölgede yapılıyor. Ülke ve bölgelerde birincilik kazanan eserler Türk toplulukları arası seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmanın Türk toplulukları arası kısmı da gerçekleştirildi. 
     TÜRKSOY ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yarışmayı düzenleyen  Avrasya yazarlar Birliği'nin "twitter" hesabında paylaşılan bilgiye göre Kosova'dan Reşit Hanadan "Mehmet Çavuş Geliyor" adlı hikâyesiyle birinciliğe layık görüldü.
     Rusya Federasyonu bünyesindeki Başkurtistan'dan Ferzene Akbulatova da "Hanbala ile Han Bala" hikayesiyle ikinci oldu.
     Türkiye'den "Altıncı Parmak" hikayesiyle yarışmaya katılan Yücel Öztürk üçüncü olurken Irak Türkmenleri adına "Dönmeyen Yolcular" adlı hikayesiyle yarışmaya katılan ElifKöprülü de mansiyon mükafatını alma hakkını kazandı.