░   Türk roman yazarlığının iki önemli yazarı Tarık Buğra ve Kemal Tahir'dir. Türk Edebiyatı dergisi bu sayısında Tarık Buğra dosyasını sunuyor.
     Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ ile geçen sayıda başlayan röportajın devamı bu sayıda. Yine derginin ve vakfın merkezi İstanbul için önemli bir çalışma: Bu sayıda İbretnümâ’da, İstanbul’un nasıl ağaçsız bir şehir hâline getirildiği ele alınmış.
     Gerisini  Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Aslan'ın "Hasbıhal"inden okuyalım:
 
"Bu sayıya Mustafa Koç’un bir yazısıyla başlıyoruz. Yazarı sizlerle buluşturma çabamız birkaç yıl evveline dayanıyor. Bir takım sebeplerle bu buluşma hayli gecikti. Yazarı, edebiyat meraklıları daha çok hazırladığı eserlerle tanıyor. Aşçı Dede’nin Hatıraları ve Baleybelen ilk akla gelenler. Son derece titiz bir bilim adamı olan Koç, bu sayıdan itibaren sık sık yazılarıyla aramızda olacak. Üsküdar’ın meşhurlarından Hanende Nedim, adı çoklarınca bilinen ama hakkında teferruatlı bilgiye sahip olunmayan biridir. Yazar, Saffet Şarlı tarafından Nedim ile ilgili olarak kaleme alınan bir yazıyı ve o yazıya dair kısa bir değerlendirmesini paylaşıyor bize. Şarlı, sadece Hanende Nedim’in hayatının detaylarını vermekle kalmıyor, çevresindeki dostlardan ve dönemin sosyal hayatından da bahsediyor. Büyük bir keyifle okuyacağınızdan eminim.
     Gülper Refiğ ile yaptığımız röportajın ikinci kısmını bu sayıda okuyabilirsiniz. Refiğ’in özellikle Oğuz Atay’a dair değerlendirmesi ses getirecek nitelikte. Arkadaşımız Önder Kaya, araştırmalarını okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Kaya, bu sayıda, “Ahmed Vefik Paşa ve Rumelihisarı’ndaki Aile Mezarlığının İçler Acısı Hâli” başlıklı yazısında tarihe ve devlet adamlarımıza karşı ilgisizliğimizi gözler önüne seriyor. Muharrem Dayanç ise “Türkçe’nin Misafirleri”nde Belgrad’daki Yunus Emre Enstitüsü’nü ve hatıralarını konu ediniyor. Okurlarımızdan, hatıranın denemeyle buluştuğu alanda kaleme alınan bu yazılarla ilgili çok sayıda teşekkür mesajları aldık. Bu vesileyle Muharrem Hocaya okurlar adına teşekkür etmek istiyorum. Talip Mert ise arşiv belgelerinden tarihin küçük ve loş odalarına ışık tutmaya devam ediyor. Yazar, bu sayıda, “Arşiv Belgelerinde Şinâsi’nin Terekesi ve Oğlu Hikmet’in Serencamı” başlıkla yazıyla aramızda. 
     Bu sayının dosyası yüzüncü yaşını kutladığımız Tarık Buğra ile ilgili. Dosya bir röportajla başlıyor. Arkadaşımız Erhan Genç, Buğra ile ilgili çalışmalarıyla da tanıdığımız Prof. Dr. Mehmet Tekin’le konuştu. Bu kapsamlı röportajın ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Dosyanın ilk yazısı değerli arkadaşımız Beyhan Kanter’e ait; “Gündelik Hayatın Kurgusu: Tarık Buğra’nın Hikâyeleri” başlıklı bir yazıyla dosyaya katkı sağladı. Onu değerli akademisyen-yazar Muhammed Hüküm’ün ““Firavun İmanı” Kabul Olmasa Gerek” yazısı takip ediyor. Prof. Dr. Nâmık Açıkgöz ise ilginç bir yazıyla dosyada yer alıyor. Açıkgöz’ün “Tarık Buğra’nın Hikâyelerinde Kahır” başlıklı yazısını ilgiyle okuyacaksınız. Sabahattin Çağın Hoca, kısacık yazısında çok önemli bir meseleye işaret ediyor. Tarık Buğra’nın hikâyelerinin büyük bir kısmının kitaplaşmadığına işaret eden yazar, “Tarık Buğra’nın Hikâyeleri Neden Yayımlanmıyor?” sorusuyla aslında bir gerekliliği/temennisini dile getiriyor. Bu temenninin karşılık bulacağını ümit ediyoruz. M. Fatih Kanter ise Buğra’nın tiyatro eserlerinden biri olan Ayakta Durmak İstiyorum ile ilgili yazdı; “Dünyaya Ödenen Borç: Ayakta Durmak İstiyorum”. Dosyaya katkı verenlerden biri de Abdullah Harmancı. Harmancı’nın yazısı “Tarık Buğra’ya Sorulunca…” başlığını taşıyor. İbrahim Tüzer ise yazarın Dönemeçte adlı eseriyle ilgili yazdı; “Dönemeçte/n Kalanlar: Fakir Halit ve Dr. Şerif”. Dosyanın son yazısı Mustafa Uçurum’a ait. Uçurum’un yazısının başlığı, “Osmancıktan Küçük Ağa’ya Tarık Buğra”. 
     Dosyadaki yazıların hemen hepsi, yazarla ve eserleriyle ilgili önemli hususlara dikkat çeken, bir yandan da edebiyatımızın meselelerine temas eden derinlikli yazılar. Büyük bir dikkatle okumanızı öneririm. Dosyada kullandığımız görselleri Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz’ın kişisel arşivinden temin ettik. Yılmaz’a teşekkürü bir borç biliyoruz.
     Tarık Buğra, yakın tarihimizin namuslu aydınlarından biriydi. Yazdıkları ve yaşadıklarıyla edebiyat hayatımıza değer kattı. 100. doğum yılında hakkında düzenlenen sempozyumların, panellerin ve yazılan yazıların, yazarın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, büyük yazarı bir kere daha saygı ve rahmetle anıyoruz.
     Bu sayıda İbretnümâ’da, İstanbul’un nasıl ağaçsız bir şehir hâline getirildiği ele alındı. 
     Hikâyelere gelince; Tuncay Günaydın’ın “Arjantin’in Geleceği” ve Talgat Kenesbayev’in “Marmot Avcısı” hikâyelerini büyük bir keyifle okuyacaksınız. Kenesbayev’in hikâyesini Türkiye Türkçesine, Kazak Türkçesinden Gülhanız Arıstanova ve İmdat Avşar aktardı.
     Kitaplık her zamanki gibi dopdolu."


YAZILAR
Bahtiyar Aslan HASBIHAL
Mustafa Koç NEDİM’İN ÇEKTİĞİ SESİ BELÂSIDIR
Âdem Polat GÜLPER REFİĞ: GERÇEK BİR VATANSEVER OLAN EŞİM EMPERYALİZMİN VE FEDAİLERİNİN HEDEFİNDEYDİ
Önder Kaya AHMED VEFİK PAŞA VE RUMELİHİSARI’NDAKİ AİLE MEZARLIĞININ İÇLER ACISI HÂLİ
Muharrem Dayanç TÜRKÇENİN MİSAFİRLERİ (Yunus Emre Belgrad’da)
Talip Mert ARŞİV BELGELERİNDE ŞİNÂSİ’NİN TEREKESİ VE OĞLU HİKMET’İN SERENCAMI
Konuşan: Erhan Genç BOYUN EĞMEZ TAVRINI HESABA KATMADAN BUĞRA’NIN YAZARLIĞINI ANLAYAMAZ VE ANLATAMAZSINIZ
Beyhan Kanter GÜNDELİK HAYATIN KURGUSU: TARIK BUĞRA’NIN HİKÂYELERİ
Muhammed Hüküm “FİRAVUN İMANI” KABUL OLMASA GEREK
Nâmık Açıkgöz TARIK BUĞRA’NIN HİKÂYELERİNDE KAHIR
Sabahattin Çağın TARIK BUĞRA’NIN HİKÂYELERİ NEDEN YAYIMLANMIYOR?
M. Fatih Kanter DÜNYAYA ÖDENEN BORÇ: AYAKTA DURMAK İSTİYORUM
Abdullah Harmancı TARIK BUĞRA’YA SORULUNCA...
İbrahim Tüzer DÖNEMEÇTE/N KALANLAR: FAKİR HALİT VE DR. ŞERİF
Mustafa Uçurum OSMANCIK’TAN KÜÇÜK AĞA’YA TARIK BUĞRA
M. İsa Yeşil İSTANBUL’A VE AĞACA SENFONİ... (ibretnümâ)
Tuncay Günaydın ARJANTİN’İN GELECEĞİ (hikâye)
Talgat Kenesbayev (Kazakistan) Çevirenler: Gülhanık Arıstanova-İmdat Avşar MARMOT AVCISI (hikâye)
Türk Edebiyatı Dergisi KİTAPLIK