Yazdır
Kategori: Kültür - San'at - Edebiyat
░   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumunun desteğiyle Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından İstanbul’da düzenlenen “2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” 20 Kasım’da başladı.


     Sempozyumun açış konuşmalarını TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Hüseyin Keskin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar yaptı.
     Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında yirmi yedi yıl önce yapılan sempozyumda Türk dünyası için belirlenen ortak alfabenin büyük ölçüde hayata geçirildiğini fakat bazı hususlarda orada belirlenmiş olan ilkelerin göz ardı edildiğini söyledi. Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Latin harflerine dayanan alfabelerinin resmîleştiğini, Kazakistan’da kararın alındığını ve sürecin devam ettiğini ancak Kırgızistan’da henüz resmî sonuç alınacak bir adımın atılmadığını anlattı. Yapılan alfabelerde 27 yıl önce alınan ilke kararlarından bazılarına uyulmadığını, bunun da “ortak alfabe” kavramına ters düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Gülsevin, “harf” ve “alfabe” terimlerinden anlaşılması gereken inceliklere dikkat çekti.


Haber: TDK