░   Özbekistan cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in talimatı ile Özbek milli “Makâm” (klasik musiki) sanatını tanıtmak ve geliştirmek üzere alınacak tedbirlere ilişkin kararlar arasında çıkarılması düşünülen “Makâm” adlı musiki albümü ve kitabın yayımlandığı Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın yayın hizmetleri birimince duyuruldu.

     
     Kitap ve albümün, Özbekistan’ın ve Türk dünyasının zengin musiki mirasını gelecek nesillere aktarma yolunda önemli bir adım olduğu bildirildi.


     Kitapta musiki eserlerinin yanı sıra yazar, şair ve ilim adamlarının musiki ile ilgili görüşlerine de yer verildi. Musiki sanatının felsefesi; Farabi, İbn Sina, Abdülkadir Meragi, Kevkebi gibi ünlü ilim ve sanat adamları hakkında önemli bilgiler yer alıyor. Buhara Şeş Makamı, Harezim Altı Yarım Makamı, Dutar Makamı, Fergana-taşkent Makamı tarihine de yer veriliyor.
     “Tanbur çizgileri” denen milli nota yazımının keşfi, onunla musiki eserlerinin notalarının kayda geçirilişi hakkında bilgiler de kitapta yer alıyor.


Haber: Türk Dünyası Haberleri