░   Edebiyat-ı Cedide dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğlu olan Peyami Safa (1899-1961), 1913 yılında Vefa İdadi’sinde öğrenciyken yazdığı Bir Mekteplinin Hatıratı/ Karanlıklar Kralı adlı eseriyle yayın hayatına girmiştir. Onun edebiyat dünyasında tanınmaya başlaması ise 1918 yılında ağabeyi İlhami Safa ile birlikte çıkarmaya başladıkları Yirminci Asır gazetesinde yayımlanan Asrın Hikâyeleri adlı eserle olmuştur.
     Bu yıllardan ölümüne kadar geçen zaman diliminde yazar, kendi isminin yanı sıra müstear isimlerle de (Server Bedii, P.S., Safiye Peyman, Çömez, Bedia Servet, Serazat, Bedii Nuri gibi) roman, hikâye, piyes, fikir yazıları, biyografi gibi farklı türlerde eserler vermiştir. Peyami Safa, kaleme aldığı eserlerde genellikle eğitim öğretim, doğu-batı çatışması, kültür, medeniyet, modernleşme, sanat, felsefe, ahlak gibi konular üzerinde durur. Yazarın bu konuları seçmesinde ülkede yaşanan çalkantıların, siyasî, toplumsal ve kültürel değişikliklerin etkisi büyüktür. Öyle ki yazar, I. Dünya Savaşı, Mütareke yılları, Cumhuriyet’in ilanı, II. Dünya Savaşı ve çok partili döneme geçiş gibi Türk siyasî ve sosyal hayatı için büyük değişiklik olan pek çok olay ve olguya bizzat şahit olmuştur.
     Peyami Safa’nın 1924 yılında yayımladığı İstanbul Hikâyeleri’nde o güne kadar yaşanmış olaylar kimi zaman açıkça kimi zaman da kapalı bir şekilde yer alır. Eserde, kadın erkek ilişkileri, dönemin önemli sorunlarından frengi hastalığı, yasak aşk, hayal kırıklıkları, intihar, Batı hayranlığı ve Batıya ayak uydurma çabaları, eğitim, aile kurumunun korunması gibi konular üzerinde durulmaktadır. İstanbul Hikâyeleri’nde işlenen bu konular, daima güncelliğini koruduğu için yazarın daha sonra kaleme aldığı eserlerinde de karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Hikâyeleri yeniden yayıma hazırlanırken herhangi bir sadeleştirme işlemi yapılmamış ve metinler aslına sadık kalınarak günümüz harflerine aktarılmıştır.