░   1991 Yılında Sovyetlerin parçalanmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri içinde toplam nüfusa göre en az Rus nüfus oranına sahip olan Özbekistan, alfabesinde en sık değişiklik yapan ülke olma durumunu koruyor. Köktürk ve Uygur alfabelerinden sonra Arap alfabesi kullanan o günün Türkistan'ı Özbekistan, 20. asırda Latin alfabesine geçmişti. 15-23 Mayıs 1929 tarihlerinde Semerkand'da toplanan aydınların aldığı bu karar 10 Ağustos 1929'da onaylanmıştı.Bu alfabede 9'u ünlü olmak üzere 33 harf ve bir de kesme işareti (') vardı.
     Sovyetlerin dayatmasıyla 1940 yılında Kiril alfabesini kullanmaya başlayan Özbekistan bağımsızlığını ilan eder etmez 2 Eylül 1993 tarihinde alınan kararla Türkiye'deki alfabeye benzer bir Latin asıllı alfabe kabul etmişti. Bu alfabede ise 31 harf ve bir kesme işareti vardı.
     Türkiye'nin muhaliflere verdiği destekten rahatsız olan ve siyasi ilişkileri azaltan Özbekistan bu alfabeyi yeniden değiştirmiş; "ch"li, "sh"li bir latin alfabesi kullanmaya başlamıştı. Okullarda bu alfabe okutulurken gazete, dergi ve kitaplar Kiril alfabesiyle yayınlanmaya devam ediyordu.
     Yeni bir kararla "ch" yerine "ç", "sh" yerine "ç" yazılan bir alfabe değişikliği yeniden gündeme geldi.
                 KAZAKİSTAN DA LATİN ALFABESİNE GEÇME YOLUNDA İLK ADIMLARI ATIYOR

     Geçen yıl Latin asıllı alfabeye geçme kararı alan Kazakistan, önce devlet televizyonunun logosunu yeni alfabeyle hazırlamıştı. Geçen hafta yeni alfabesiyle ilk dergisini çıkardı.