Türk Edebiyatı dergisinin Ekim sayısının dosya konusu Yahya Akengin. Yahya Akengin, 1946 yılında Bayburt'ta doğdu. Öğretmen kökenli şâirlerimizdendir. Gazi Eğitim Enstitüsü ve OTDÜ'de edebiyat dersleri verdi. Kültür Bakanlığı Başmüşavirliği görevinde bulundu. TRT de çeşitli görevlerde uzman olarak çalıştı.

Yahya Akengin Hisar, Türk Edebiyatı, Doğuş Edebiyatı, Milli Kültür, Boğaziçi ve Türk Dili Dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlandı. Dokuzu aşkın çok önemli ödüller kazandı. İLESAM ve TÜSAV'ın başkanlığını yaptı. Yahya Akengin, şair olarak yurtdışında ve yurtiçinde birçok şiir festivallerine katıldı. Struga, Liege, Bağdat Mirbet, Tataristan şiir bayram ve festivallerinin en önemli isimlerinden oldu ...

Bundan sonrasını Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Arslan'ın kaleminden okuyalım:

"Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları

Bu sayıya Bülend Tokgöz’ün bir şiiriyle başladık; “İlham Kâtipleri”. Kanaatimce Tokgöz’ün şiiri edebiyat kamuoyunda hak ettiği ilgiyi görmüyor. Velut bir şair ve böyle olduğu halde çıtayı düşürmüyor, tekrara düşmüyor. Tokgöz, gerçek okuyucusunu kim bilir ne zaman bulabilecek! Mustafa Ruhi Şirin, yeni şiirleriyle dergimize katkı sağlamaya devam ediyor. Bu sayıda da güzel bir şiirle; “Güneşli Bir Rüya” ile aramızda. Onu Özcan Ünlü’nün, bu sayının dosya konusu ve konuğu olan Yahya Akengin’e ithaf ettiği “Bayburtlu Ardıç” şiiri takip ediyor. Aykut Nasip Kelebek; “Yerel Tatlar”, Serap Kadıoğlu; “Belki de Kadın Olmak Âşık Olmaktan Zordur”, Ahmet Şenol Alkılıç; “Ortada” ve Erol Yılmaz; “Dedeme Mektup” şiirleriyle bu sayıda yerlerini aldılar.

Bu sayının röportajını arkadaşımız Erhan Genç, romancı Şenol Turan ile gerçekleştirdi. Şenol Turan, ilk romanı Kupa Kızını As ile belli bir başarıyı yakalamış gözüküyor. Yazarın dilinin sadeliği ve işlekliği, yazdıklarının gerisinde beliren büyük birikim, üslubu ve kurgudaki başarısı bir ustayı müjdeliyor aslında. Aynı sadeliği, işlerliği ve birikimi röportajda da göreceksiniz. Muharrem Dayanç, Türkçenin Misafirleri yazısının üçüncüsünü yazdı. Yazının alt başlığı; Gün Olur Duvar Konuşur. Muharrem Hoca, yabancılara Türkçe öğretirken şiirimizin ustalarını onlara misafir ediyor. Türkçenin misafirlerine Türkçenin şairlerini misafir etmek… Sanırım başarı böyle küçük şeylerde. Tabii aşkın da… Sevgili dostum Halil Solak ise ilginç bir yazıyla katıldı aramıza. Teknolojinin ve dijital kültürün kitleleri hızla kitaptan, bilgiden ve ilimden uzaklaştırdığı bir çağda, İSAM, gerçekleştirdiği bir projeyle bunun tersini başardı.
Binlerce makaleyi dijital ortamda okuyucuya sunan bu projeyi, Halil Solak, geçmişte yaşanan zorluklarla mukayese ederek ve hoş bir üslupla anlatıyor okuyucuya. İlginizi çekeceğini düşünüyorum.

Bu sayıdan itibaren arkadaşımız İbrahim Öztürkçü’nün kaleminden “İbretnüma” başlıklı kısa fakat dikkat çekici yazılara da yer vereceğiz. Öztürkçü, bu yazılarında tarihimize ve kültürümüze ait değerlerin nasıl tahrip edildiğine dikkat çekmeye çalışacak. Yazar, bu sayıda “Bir Mezar Taşı Bin Feryad!” yazısında Keçecizade İzzet Molla’nın mezar taşının durumunu konu ediniyor.

Bu sayının dosya konusu, sanatının ellinci yılını yaşayan şair ve yazar Yahya Akengin. TYB, İLESAM ve TÜRKSAV gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının kurucu üyeliğini de yapan Akengin, eserleri ve fikirleriyle kültür ve edebiyatımıza büyük katkılar sağlayan isimlerden biri. Akengin’in ellinci sanat yılını kutluyor, dünya hayatının da sanat hayatının da uzun olmasını diliyoruz. Dosyanın ilk yazısı Ramazan Korkmaz’a ait. Korkmaz; “Bir Yürek İnsan; Yahya Akengin” yazısında, coğrafyanın ve kültürel iklimin insanı nasıl yoğurduğunu, Akengin’e Kop Dağı’nın, Çoruh’un, Masat Vadisi’nin ve Bayburtlu Zihni’nin, Celali Baba’nın, Sümmani ve Şenlik’in nasıl hız verdiğini anlatıyor. Onu İmdat Avşar’ın şairle yaptığı röportaj takip ediyor. Akengin, “Ben Hep Solumla Kavgalı Oldum Ama Darbeleri de Daha Çok Sağımdan Aldım” diyor. İsa Kocakaplan ise yazarın son eseri Beş Hikâye Bir Destan’ı değerlendiren bir yazıyla dosyada yerini alıyor. Azerbaycan’ın büyük evladı Anar’ın, yıllar önce Akengin için kaleme aldığı yazıya da yer verdik dosyada; “Bayburtlu Yahya Bey”. Mehmet Nuri Yardım ise yazarın İstanbul’la olan bağını vurguladığı yazıyla, “Ankara’nın İstanbul’a Bakan Dost Yüzü” ile aramızda. Zeynep Gözde Kozlu ise; “Soylu Hüzünler Peşinde Bir Romancı: Yahya Akengin” başlıklı yazısında yazarın romancılığını değerlendiriyor.

Bu sayıda iki de nekroloji yazısı var. Ağustos’un son günlerinde hayata gözlerini yuman dergimiz şairlerinden Mehmet Zeki Akdağ’ı Ahmet Özdemir ve Abdurrahman Şen anlattı. Özdemir’in yazısının başlığı; “Boşa Çiğnemedi Yalan Dünyayı”. Abdurrahman Şen’in yazısının başlığı ise; “Yaşayan Karacaoğlanımızı Yitirdik!”. Merhum şairimize bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu sayıda bir de kitap incelememiz var. Beyhan Kanter, Gökhan Tunç’un; Rüzgâra Karşı Duran Şair-Etkilenme Endişesi Kavramı ve Yahya Kemal’in Türk Şiirine Etkisi çalışmasını değerlendirdi.

Bu sayıda üç hikâyemiz var. Birincisi Necati Kanter’in “Küçük Menderes”i, ikincisi Ramazan Ekici’nin “Balık Pulları” ve üçüncüsü de İlknur Yaylımateş’in “Gardenyaların Günü”… Üçünü de beğenerek okuyacaksınız.

Kitaplık ve ajanda her zamanki gibi dopdolu.

Yeni sayılarda buluşmak üzere…"