Yazdır
Kategori: Kültür - San'at - Edebiyat

░   Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin okuması için örnek bir kitap listesi hazırlandı. Hazırlanan  kitap listesi içerisinde 49 kitap yer alıyor. 49 kitap arasında İsmal Bey Gaspıralı’nın “Eğitim Yazıları” adlı kitabı da var. "Eğitim Yazıları" kitabı Ötüken Neşriyat tarafından basıldı. İsmail Bey Gaspıralı'nın eğitim konuları hakkında yazdığı makale ve yazıları ise Yavuz Akpınar "Eğitim Yazıları" adlı kitapta birleştirdi.
     MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu seminer çalışmaları, mesleki eğitimler, etkinlik ve programlarda öğretmenlerin okuması gereken kitaplar güncellendi. Öğretmenler için tavsiye edilen kitaplar listesinde 49 kitap yer alıyor.


     Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tavsiye kitap listesi içerisinde yerli ve yabancı yazarlara ait eserler yer alırken gerek öğretmenlik mesleki gerekse de öğrencilere yönelik kitaplar yer almaktadır. Bazı kitapların üniversitelerde öğretmen yetiştirme programlarında yer aldığı MEB yetkilileri tarafından belirtilirken bazı kitapların da Avrupa ülkelerinde öğretmenlere yönelik gelişim çalışmalarında okutulduğu açıklandı.

  Yazar Adı Kitap Adı Yayınevi
1 Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı İletişim Yayıncılık
2 Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız Kubbealtı Neşriyat
3 Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları Art Yayınları
4 Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa Yağmur Yayınları
5 Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim insanı Olur? TÜBİTAK
6 Carter F. Küçük Ağacın Eğitimi SAY Yayınları
7 Covey, S. R. Etkili insanların 7 Alışkanlığı Varlık Yayınları
8 Enç, M. Bitmeyen Gece Ötüken Neşriyat
9 Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi Ayrıntı Yayınları
10 Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası Pan Y ayınları
11 Gaspıralı, I. Eğitim Yazıları Ötüken Neşriyat
12 Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle imha Silahı EDAM Yayınları
13 Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul Beyaz Yayınları
14 Goleman, D. Duygusal Zekâ Varlık Yayınları
15 Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Y apılanması Üzerine Rapor Metis Yayınları
16 Güntekin, R. N. Acımak İnkılap Kitabevi
17 Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur? Beyaz Yayınları
18 Illich, I. Okulsuz Toplum Şule Yayınları
19 Izzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında Islam Klasik Yayınları
20 Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş Evrim Yayınları
21 Kan, Ş. H. Mahrem Macera Özgün Yayıncılık
22 Kant, I. Eğitim Üzerine iz Yayıncılık
23 Kara, I. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri Dergâh Yayınları
24 Karabekir, K. Çocuk Davamız Yapı Kredi Yayınları
25 Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat Diriliş Yayınları
26 Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü Diriliş Yayınları
27 Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek Yapı Kredi Yayınları
28 Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-insan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
29 Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim Hece Yayınları
30 Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk Tübitak Yayınları
31 McCourt. F. Öğretmen Altın Kitaplar Yayınevi
32 Moulin D. Eğitici Tolstoy Hece Yayınları
33 Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi MAB
34 Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler İz Yayıncılık
35 Özel İ. Üç Zor Mesele Tiyo Yayınları
36 Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım Kubbealtı Akademi Yayınları
37 Pennac, D. Okul Sıkıntısı Can Yayınları
38 Petrov Grigory Ak Zambaklar Ülkesinde Hayat Yayınları
39 Rancier, J. Cahil Hoca Metis Yayınları
40 Rose T. Ortalamanın Sonu Palloma Yay.
41 Rousseau, J. J. Emile Kilit Yay.
42 Safa, Peyami Eğitim-Gençlik-Üniversite Ötüken Neşriyat
43 Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri Timaş 
44 Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği TÜBİTAK
45 Tahir, Kemal Bozkırdaki Çekirdek İthaki Yay.
46 Topçu, Nurettin Türkiye'nin Maarif Davası Dergâh Yayınları
47 Toros, H. Asya’nın Kandilleri Hece Yayınları
48 World Watch Enstitüsü Dünyanın Durumu 2017 Yeryüzü Eğitimi: Değişen Gezegende Dünyayı Yeniden Düşünmek Türkiye İş Bankası Yayınları
49 Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım Timaş