Türk Edebiyatı dergisinin Ağustos 2018 sayısı Türk hikaye ve romanında güzel eserlere imza atan yazar Sevinç Çokum'u sayfalarında misafir etmiş. "Bir Eski Sokak Sesi" adlı hikayesinin Hisar dergisinde yayımlanmasıyla edebiyat âlemine adım atan Sevinç Çokum, Türk Edebiyatı Vakfı'nın da kurucu üyelerinden.
Şiir ve hikayelerle dopdolu olan sayıda "Nasıl yazar oldular?" yazı serisi de devam ediyor.
Sözü Genel Yayın Yönetmenine bırakıyoruz:

"Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları

Başta Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere Türk İslâm ve İslâm coğrafyasında maalesef zulüm devam ediyor. İsrail’in Filistinli Müslümanları yok sayan kararı bütün dünya insanlığının şahitliğinde alındı. Bunun ardından etnik temizliğin geleceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Uzak olduğu için mi, yoksa başka sebepten mi kamuoyunda anılmayan yahut da çok az anılan ve gittikçe nisyâna terkedilen Doğu Türkistan’da soydaşlarımız bir bir yok ediliyor veya millî ve dinî kimliklerinden uzaklaşmaya zorlanıyor. Amaç, önümüzdeki yıllarda coğrafyadan Türk ve İslâm adını silmek. Dünya, Müslüman söz konusu olduğunda seyretmeyi tercih ediyor. Tıpkı Bosna Hersek’te olduğu gibi. Müslüman Türk’ün acısı kadar sorumluluğu da büyüyor.


Bu sayıya şiirle başladık. Mustafa Ruhi Şirin, “Doğu Türkistanlı Çocuğun Sorusu” şiirinde bu acıya ve nisyâna temas ediyor. Onu, Kâmil Uğurlu’nun “Sürme” şiiri takip ediyor. Volkan Arslan’ın şiirinin adı “Senin İçin”. Ahmettahsin Erdoğan; “Falanizm Filanizm”, Mehmet Baş; “Her Şey Başladığı Yere Dönüyor”, Tarık Özcan; “Annelik İç Görüsü”, Erol Yılmaz; “Ben Anadoluyum”, Mehmet Aycı; “En Yeni Son”, Yasin Mortaş; “Saatler Sözlüğü”, Hızır İrfan Önder; “Haikular”, Yalçın Ülker; “Çocuk Büyütmekten Kız Kardeş”, Berat Bıyıklı; “Artık Şaşıramayacak Kadar Yorgun”, Osman Gönül; “Kükürtlü Yağmur’a”, Şeyda Kazez; “Yolda Kalmakla Yolda Yürümek Arasında” ve Mücahit Garip; “Hâkim Bey” şiirleriyle bu sayıda yerlerini aldılar.

Bu sayının ilk hikâyesi İmdat Avşar’ın kaleme aldığı “Turna Çerağı”. Avşar’ın, eski bir Türk geleneğini konu edindiği hikâyesini, Tuncay Günaydın’ın sıradan insanın hayatını merkeze alan “Renksiz Bacak” hikâyesi takip ediyor. İki hikâyeyi de beğenerek okuyacağınızdan eminim.

Arkadaşımız Ferahfeza, günümüz Türk hikâye ve romanının başta gelen isimlerinden Sevinç Çokum’la, İskele Gazinosu adlı eserini konuştu. Çokum, altmışlı yılların İstanbul’unun sosyal hayatını, inceliklerini, ayrıntılarını anlatırken yazarlığına ve yazarlığını besleyen duyarlığına dair bilgiler de veriyor. Tekrar tekrar okunması gereken bir röportaj.

İbrahim Öztürkçü, ilkini Haziran sayımızda yayınladığımız “Midhat Cemal Kuntay’ın Kitaplaşmayan Bir Tefrikası” adlı yazısının ikinci bölümüyle bu sayıda yer alıyor. İlgilisinin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Hazine-i Evrak bölümümüzde gene Talip Mert’in bir yazısı yer alıyor. Mert, bu sayıya Yenikapı Mevlevîhanesi’nin 1712 tarihli tamir kaydını yazdı. Muharrem Dayanç ise, “Türkçe’nin Misafirleri” yazısının ikincisiyle bu sayıya katkı verdi. Daha önceki yazıda bir “içten bakış”ı esas almıştı yazar. Bu sayıda ise konuya “dıştan bakış”ı deniyor. Dayanç’ın tecrübeye dayanan bu yazılarını, yabancılara Türkçe eğitimiyle uğraşan kurum ve kişilerin de dikkatine sunuyoruz.

Bu sayıda iki çeşme yazımız var. Birincisi Feride Turan’a ait; “Odunbazar’ın Çeşmeleri: İki Gözü İki Çeşme”. Turan, yazısında Eskişehir’in tarihi mekânı Odunpazarı’nın çeşmelerini, isimlerini ve durumlarını anlatıyor. Onu görsel ağırlıklı bir yazı olan “Kemaliye Çeşmeleri” takip ediyor. Yazı da, görseller de Şeref Özbey’e ait. Süleyman Berk ise bu sayıya “Seramik Sanatçısı Rebii Gorbon’un gözlerden Uzak Kalmış Bir Eseri” adlı yazısıyla katkıda bulundu.

Bu sayıda bir de sinema yazısı var; Aşkın Yıldız, Türk sinemasının ödül macerasını kaleme aldı. Yazısının başlığı; “Oscar Uğrunda Bir Asır-Türk Sinemasının Ödülle İmtihanı”.

Bu sayının diğer hikâyeleri ise şöyle: Ahmet Melih Karauğuz; “Yola Çıkıp Başında Geri Dönmek”, Sıddıka Zeynep Bozkuş; “Dönüp Duran” ve Faruk Yıldız; “Muzaffer”. Üç hikâyeyi de beğenerek ve keyifle okuyacağınızı tahmin ediyorum. Kıymetli Türk Edebiyatı okuyucuları, dergimizin hikâye ve hikâyeci kadrosunun gittikçe zenginleştiğini fark etmişsinizdir. Bu zenginleşmeyi gerçekleştirirken kaliteden de ödün vermemeye gayret ediyoruz. Elimizde yayın sırasını bekleyen onlarca hikâye var. Dolayısıyla gelen hikâyeleri belli bir sıraya göre yayımlamak durumundayız. Yazarlarımızın gecikmelerden ötürü bizi anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz.

Arkadaşımız Erhan Genç, “Nasıl Yazar Oldular?” serisine devam ediyor. Genç’in bu sayıdaki konuğu, Işıklar Açık kalsın, Minareden Düşen Ezan ve Babamı Öldüren Şeyler adlı eserleriyle de tanınan Mehmet Kahraman. Yazar, Erhan Genç’in sorularını içtenlikle cevaplıyor.

Kitaplık ve ajanda her zamanki gibi dopdolu.

Yeni sayılarda buluşmak üzere…

NOT: Dergimizi “kitapyurdu.com” başta olmak üzere belli başlı internet kitapçılarından edinebilirsiniz.

Bahtiyar Aslan
Genel Yayın Yönetmeni

*     *     *

YAZILAR
Bahtiyar Aslan HASBIHAL
İmdat Avşar TURNA ÇERAĞI
Tuncay Günaydın RENKSİZ BACAK
Konuşan: Ferahfeza Sevinç Çokum: NOSTALJİ OLSUN DİYE YAZMIYORUM
İbrahim Öztürkçü MİDHAT CEMAL KUNTAY’IN KİTAPLAŞMAYAN BİR TEFRİKASI II: “FATİH VE FETİH: FATİH SULTAN MEHMET”
Talip Mert YENİKAPI MEVLEVÎHANESİ’NİN 1712 TARİHLİ TAMİR KAYDI
Muharrem Dayanç TÜRKÇENİN MİSAFİRLERİ (DIŞTAN BİR BAKIŞ)
Feride Turan “ODUNBAZARIN” ÇEŞMELERİ: İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME
Şeref Özbey KEMALİYE ÇEŞMELERİ
Süleyman Berk SERAMİK SANATÇISI REBİİ GORBON’UN GÖZLERDEN UZAK KALMIŞ BİR ESERİ
Aşkın Yıldız TÜRK SİNEMASININ ÖDÜLLE İMTİHANI
Ahmet Melih Karauğuz YOLA ÇIKIP BAŞINDA GERİ DÖNMEK
Sıddıka Zeynep Bozkuş DÖNÜP DURAN
Faruk Yıldız MUZAFFER
Konuşan: Erhan Genç Nasıl Yazar Oldular? Mehmet Kahraman: HİÇBİR ZAMAN MASAYA OTURUP BUGÜN BİR ÖYKÜ YAZAYIM DEMEDİM
Mehmet Faruk Kurt KİTAPLIK: UNUTMA NOKTASI
Erhan Genç KİTAPLIK: EVSİZLER ŞARKI SÖYLER
Ufuk Aykol KİTAPLIK: YASAK: CENGİZ HAN YASASI VE MOĞOL DEVLETLERİ TARİHİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM
İmren Gece Özbey KİTAPLIK: TÜRK ROMANINDA MODA VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
Enver Aykol İLMİHÂL YAHUT ARZUHÂL
İrfan Saim KİTAPLIK: 40 SORUDA TÜRK ÖYKÜSÜ
Mehmet Konuk AJANDA: TİYATRO: DÖRT YAPRAKLI YONCA VE “ARTİST PAKİZE”
Duygu Aksoy AJANDA: SİNEMA: DENİZ KIYISINDAKİ EV (LA VİLLA)
Tuğçe Meç AJANDA: SERGİ: GÖRÜNENİN ÖTESİNDE OSMAN HAMDİ BEY
Türk Edebiyatı AJANDA: VEFAT: PROF. DR. FUAT SEZGİN

ŞİİRLER
Mustafa Ruhi Şirin DOĞU TÜRKİSTANLI ÇOCUĞUN SORUSU
Kâmil Uğurlu SÜRME
Volkan Arslan SENİN İÇİN
Ahmettahsin Erdoğan FALANİZM FİLANİZM
Mehmet Baş HER ŞEY BAŞLADIĞI YERE DÖNÜYOR
Tarık Özcan ANNELİK İÇ GÖRÜSÜ
Erol Yılmaz BEN ANADOLUYUM
Mehmet Aycı EN YENİ SON
Yasin Mortaş SAATLER SÖZLÜĞÜ
Hızır İrfan Önder HAİKULAR
Yalçın Ülker ÇOCUK BÜYÜTMEKTEN KIZ KARDEŞ
Berat Bıyıklı ARTIK ŞAŞIRAMAYACAK KADAR YORGUN
Osman Gönül KÜKÜRTLÜ YAĞMUR’A
Şeyda Kazez YOLDA KALMAKLA YOLDA YÜRÜMEK ARASINDA
Mücahit Garip HÂKİM BEY