░   Şimdiye kadar hep Özbekçe-Türkçe sözlükler yayımlandı. Kelime sayıları da oldukça azdı. En son Emek Üşenmez ve arkadaşlarının hazırladığı Özbekçe-Türkçe sözlükle bir miktar ilerleme kaydedildi.
     Özbek mütercimlerin ve Türkiye Türkçesinden Özbekçeye çeviri yapanların ihtiyacı olan sözlük Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı: Türkçe-Özbekçe Sözlük.
     Özbekçe, Özbekistan’ın tamamında, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan ve Afganistan’ın bazı bölgelerinde konuşulmaktadır. Birkaç defa alfabe değişikliğine giden Özbekistan, 1939’da Kiril alfabesine ve 1995’te ise Latin esaslı alfabeye geçmişlerdir. Özbek Türkçesi, günümüze yüzlerce yazma eser bırakan Çağatay Türkçesinin devamıdır. 
      Özbekistan ve Türkiye arasında kültür köprüsü vazifesi görecek bu eserde yaklaşık 35 bin kelime yer almaktadır. Eser Özbeklerin Türkiye Türkçesini öğrenmesine, Türkçe konuşabilmesine, kitap çevirileri yapabilmesine imkân sağlayacak, kültürel ve sosyal iletişimi kolaylaştıracaktır.
     Nasiba Yusupov'nın hazırladığı 674 sayfalık eserin başlangıcında “Türk ve Özbek Alfabesi”, “Türkçe Harflerin Telaffuzu” ve “Kısaltmalar” bölümlerine yer verilmiştir.