░   "Türk Edebiyatı Vakfı, 1972'de Ahmet Kabaklı tarafından çıkarılmaya başlanan ve o günden bu güne kadar her ay muntazaman yayınlanan Türk Edebiyatı dergisinin desteklenmesi ve edebiyatımızın önemli eserlerinin neşredilmesi için faaliyete geçirildi."
     "Günümüzde adını duyurmuş birçok şair, romancı, fikir ve bilim adamına Türk Edebiyatı dergisi rehberlik etti, onların seslerini duyurdu ve onları geniş kesimlere tanıttı."
     Bu sayıda "Masal Çağı", "Göç" (Sirkeciden Tren Gider) gibi güzel, samimi şiirlerin şairi Ali Akbaş'a vefa sayısı olmuş ve çok güzel olmuş. Derginin Kasım 2017 sayısı da Genel Yayın Yönetmeninin "Hasbıhal"i ile başlıyor:
     "Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları,
     Türk şiirinin yaşayan en mümtaz isimlerinden biri olan Ali Akbaş 75 yaşında. Şairimize Allah’tan uzun ve bereketli bir ömür diliyoruz. Bu sayıyı ona hasrettik. Akbaş, elli yılı aşkın bir süredir yazarak, konuşarak ve insan yetiştirerek Türk şiirine hizmet ediyor. Vakur ama mağrur değil onun şiiri. Yerine göre haykıran, yerine göre inleyen çileli, dertli bir şiir. Akbaş’ın şiiri başta Türk dünyası olmak üzere bütün İslâm âlemi ve insanlığın dertleriyle dertlenen ve çocukları saçlarından öpen bir şiir. Akbaş, yazdıkları ve yaşattıklarıyla çok şeyi hak ediyor.
     Elinizdeki sayının hazırlanmasında Yakup Ömeroğlu’nun büyük emeği var. Bu sayının editörü o desem yeridir. Ömeroğlu’na dergimiz adına teşekkür ediyorum. Aslında her şeyi Ali Akbaş’tan gizli yürütecektik. Son günlere kadar da bunu başardık. Kendisiyle başka bir bahaneyle röportaj yaptık. Yakup Ömeroğlu, görsellerin büyük bir kısmını Akbaş’ın eşiyle, çocuklarıyla işbirliği yaparak temin etti. Ancak şaire hazırladığımız sürpriz, bu konudaki acemiliğimize kurban gitti.
     Özel sayıya Ali Akbaş’tan seçtiğimiz şiirlerle başladık. Şiirleri arkadaşımız A. Cihat Beritli’nin şairle yaptığı röportaj takip ediyor. Röportajı okurken, şairin yaşama ve yazma üslubunu bir arada tadacaksınız. Yaşadığı gibi yazdığından, yazdığı gibi yaşadığından olmalı. Özel sayının ilk yazısı Türkolojinin yaşayan en büyük isimlerinden birine, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a ait. Ercilasun, yazısında şairin Korkut Akbaş imzasıyla kaleme aldığı ilk şiirlerden son şiirlerine kadar genel ama son derece yetkin bir değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirmeye hatıraların da eşlik etmesi yazıyı sıcacık, içten bir yazı haline getiriyor. Severek ve yaşayarak okuyacaksınız.
     İkinci yazı, başlığından da anlaşılacağı gibi aralarında uzun zamandan beri abi-kardeş ilişkisi olan Bayram Bilge Tokel’e ait. Kamuoyu, Tokel’i daha çok söylediği türkülerden ve sazından tanır. Kırk yılı aşkın bir dostluğun hikâyesi ve bu dostluktan Akbaş’ın şiirine açılan bir pencere. Tokel’in yazısını sızılı bir yazı takip ediyor. Nesrin T. Karaca, “Göygöl Şiirinde, Suyun ve Ali Akbaş’ın Belleğindeki Kadim Türk Tarihi” başlıklı yazısında şairin meşhur şiirini ele alıyor. Okurken, yazının bir yerlerine bir acının, bir sızının ama kadim bir sızının sindiğini hissedeceksiniz. Bu sızı, zannederim ta Dede Korkut’tan, o eski çağlardan kalan bir sızıdır.
     Akbaş, kuşların, çiçeklerin, börtü böceğin ve yıldızların da şairidir. Tabiatın bu zenginliklerini şiirlerine birer pırlanta gibi yerleştirir. Namık Açıkgöz, “Ali Akbaş’ın Şiirinde Şiir Başına Düşen Kuş Sayısı” başlıklı yazısında bu unsurlardan sadece birine yoğunlaşıyor. Yazının içinden serçe sesleri yükseliyor. Bu yazıyı bir alıntı takip ediyor. Kısacık bir yazısı var Akbaş’ın. 1982 Mayıs’ında Doğuş Edebiyat’ta yayınlanmış. “Söğüt ve Serçe” o günden beri Akbaş’ın poetikası gibi okunan bir metin.
     Şairin yakın dostlarından biri olduğunu bildiğim Hüseyin Özbay da “Millîden Evrensele Ali Akbaş” başlıklı yazısıyla bu sayıya katkı sağladı. Özbay’ın yazısı samimi, sohbet eder gibi sıcacık bir yazı. Yakup Ömeroğlu ise “Millet ve Medeniyetimizin İncileri ya da Ali Akbaş’ın Şiiri” başlıklı yazısında şairin söyleyişteki ustalığına ve şairin coğrafyasına dikkat çekiyor. Akbaş’ın şiirinin coğrafyasını beraber gezdiklerini biliyorum. Bu sayının diğer yazıları gibi bunda da yaşanmışlığı göreceksiniz.
     Fahri Kaplan ise şairin en hüzünlü şiirlerinden birine eğildi. “Hüzne Giden Trenler: Ali Akbaş’ın ‘Göç’ Şiiri” başlıklı yazıda Almanya’ya göçün buruk hikâyesi tarihe düşen anlamıyla birlikte ele alınıyor. Ben de “Ali Akbaş’ta Modernlik ve Gelenek” adlı yazımda şairin hem geleneksel hem de modern oluşunu temellendirmeye çalıştım. Özcan Ünlü, “Ali Akbaş’ın Mal Varlığı”nın, çiçeklerinin, kuşlarının, şiirlerinin envanterini çıkardı şiir gibi bir yazıyla.
     Akbaş’ın Kuş Sofrası adlı eserini Makedonca’ya çeviren Mariya Leontiç de “Ali Akbaş, Şiiri ve Ben” yazısıyla bu sayıda yer aldı. Onu Özbek şair Tahir Kahhar’ın “Sönmez Kor” ve Gagavuz Yeri’nden Todur Zanet’in “Ustalığı Gibi İtibarı Var, İtibarı Gibi Ustalığı” başlıklı yazılar takip ediyor. Bu üç yazı da yer yer yazarların kendi ağız/şive özelliklerini barındırıyor. Bu da yazılara ayrı bir güzellik katıyor. Bu bakımdan dokunmamayı tercih ettik.
     Sona doğru küçük bir albüm selamlayacak sizi.
     Kitaplık ve ajanda her zamanki gibi dopdolu.
     Yeni sayılarda buluşmak üzere…

Bahtiyar Aslan
Türk Edebiyatı Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni"

YAZILAR
Bahtiyar Aslan - HASBIHAL
Konuşan: A. Cihat Beritli - LİRİZM, ŞİİRİN RUHUDUR BENCE; ATTIR, KANATTIR (röportaj)
Ahmet B. Ercilasun - KORKUT AKBAŞ’TAN ALİ AKBAŞ’A
Bayram Bilge Tokel - ALİ ABİ
Nesrin T. Karaca - GÖYGÖL ŞİİRİNDE, SUYUN VE ALİ AKBAŞ’IN BELLEĞİNDEKİ KADİM TÜRK TARİHİ
Namık Açıkgöz - ALİ AKBAŞ’IN ŞİİRİNDE ŞİİR BAŞINA DÜŞEN KUŞ SAYISI
Ali Akbaş - SÖĞÜT VE SERÇE
Hüseyin Özbay - MİLLÎDEN EVRENSELE ALİ AKBAŞ
Yakup Ömeroğlu - MİLLET VE MEDENİYETİMİZİN İNCİLERİ YA DA ALİ AKBAŞ’IN ŞİİRİ
Fahri Kaplan - HÜZNE GİDEN TRENLER: ALİ AKBAŞ’IN “GÖÇ” ŞİİRİ
Bahtiyar Aslan - ALİ AKBAŞ’TA MODERNLİK VE GELENEK
Özcan Ünlü - ALİ AKBAŞ’IN MAL VARLIĞI
Mariya Leontiç - ALİ AKBAŞ, ŞİİRİ VE BEN
Tahir Kahhar - SÖNMEZ KOR
Todur Zanet - USTALIĞI GİBİ İTİBARI VAR, İTİBARI GİBİ USTALIĞI
Türk Edebiyatı - ALBÜMDEN
Enver Aykol - KİTAPLIK / HALİDE EDİP ADIVAR-HALKA DOĞRU
Fatih Erbaş - KİTAPLIK / YÜZYILLIK HİKÂYE
Fatih Akman - KİTAPLIK / HAMDULLAH SUPHİ VE GAGAUZLAR
Sara Yalçındağ - KİTAPLIK / KÜÇÜK BALIK KALESİ
Ferahfeza - KİTAPLIK / İNGİLİZ VE AMERİKAN EDEBİYATINDA KISA ÖYKÜNÜN BÜYÜK USTALARI
Erhan Genç - KİTAPLIK / PAYİTAHT İSTANBUL
Mehmet Konuk - AJANDA / DEVLET TİYATROLARINDAN GÜZEL BİR ATAK: BAYRAK (tiyatro)
Abdullah Cengiz - AJANDA / CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ (sinema)
Tuğçe Meç - AJANDA / 15. İSTANBUL BİENALİ’NİN KONUSU: İYİ BİR KOMŞU (sergi)
Türk Edebiyatı - AJANDA / NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ (ödül)
Türk Edebiyatı - AJANDA / NECİP FAZIL EDEBİYAT ÖDÜLLERİ (ödül)
Türk Edebiyatı - AJANDA / FEYZİ HALICI (vefat)

ŞİİRLER
Ali Akbaş - ŞİİR DEMETİ
Ali Akbaş - GÖYGÖL
Ali Akbaş - GÖÇ