░   Gelecek yıl edebiyatın en çok yazılan türlerinden hikâyeye adanmış bir faaliyet var. İnönü Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "Eğitimde Hikâyenin Gücü Sempozyumu" ile sağlıktan müziğe, dil eğitimden kişisel gelişime kadar birçok alanda hikâyenin nasıl kullanıldığını, ne kadar işe yaradığını bilim adamlarının tespitlerinden öğreneceğiz.

I. Eğitimde Hikâyenin Gücü Sempozyumu
28 Şubat 2018 , 08:00 – 17:00

Acilde hastalık öyküleri
Prof. Dr. Cuma Yıldırım

Dermotolojide hastalık öyüleri
Yrd. Doç. Dr. Atilla Özcan

Hastalık hikâyem
Prof. Dr. Yüksel Kablan

Her hastalık bir hikâyedir yarışmalarının öyküsü
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı

Hikâyenin hikâyesi: Kadim’den postmodern’e insanın hikâye ihtiyacı
Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz

İngilizce dil eğitiminde hikâyenin kullanımı
Salih Uyan

Müzik eğitiminde hikâyenin gücü
Prof. Dr. Cemal Yurga

Öyküleyici metinlerin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisi
Kevser Akın

Okul öncesi dönemde hikâye anlatımı yönteminin çocuğun gelişimine etkileri
Okt. Gülseren Sağsöz

Sporcu yaşam öykülerinin sporcu eğitimi ve spor dalı seçimindeki etkisi
Prof. Dr. Cengiz Arslan

Türk hikayeciliğinde hekim ve hastalık
Uzm. Dr. Ümit Evran

Türk hikâyeciliğinde ilaç ve eczacılık
Doç. Dr. Halil Tekiner

Türkçe eğitiminde hikâyenin kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Salim Durukoğlu

“Yaşatırken fark ettiren hikâyeler” Bir hikâye vardır bende, benden içeru
Doç. Dr. Sema Yılmaz


İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi / Mavi Salon

Koordinatör: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
e-posta: cengiz.yakinci@inonu.edu.tr