░   Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) ile Türk Dil Kurumu (TDK) öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Son olarak TDK ve Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle “Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi” ziyarete açıldı. Millî Kütüphane Başkanlığı binasındaki sergide çoğu TDK yayını olmak üzere yaklaşık 160 Türkçe sözlük sergilenmektedir.
     Serginin açış konuşmalarını AYK Başkan Yardımcısı Zeki ERASLAN, TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ve Millî Kütüphane Başkanı Zülfi TOMAN yaptı.
     AYK Başkan Yardımcısı Zeki ERASLAN 2017 Türk Dili Yılı çerçevesinde yurt içinde ve dışında çok sayıda faaliyetin gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki aylarda bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Sergideki sözlüklerin bin yılı aşan bir birikimin örneğini ortaya koyduğuna dikkat çeken ERASLAN serginin herkes için faydalı olmasını diledi.
     TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN konuşmasında sözlük hazırlamanın zorluğuna dikkat çekti. “Sözlük bir ömür işidir.” diyen KAÇALİN; A. TİETZE, H. EREN, M. RÄSÄNEN, S. G. CLAUSON ve GRİMM kardeşler gibi pek çok sözlük bilimcinin sözlüklerinin basılışını göremediğini hatırlattı. Kâşgarlı Mahmud’un adını yâd etmeye mecbur olduklarını belirten KAÇALİN, Zemahşerî gibi sözlükçülerin de adının anılması gerektiğini dile getirdi.
     Millî Kütüphane Başkanı Zülfi TOMAN dil ve kültür ilişkisini konu edinen konuşmasında dille yapılan işgale ve yayılmacılığa dikkat çekti. Günümüzde halkların kültürle de işgal edilebildiğini, böyle bir işgale uğrayan toplulukların da zamanla yok olduğunu söyleyen TOMAN “Sözlükler yok olmanın önündeki en önemli kalelerden bir tanesidir.” dedi.
     Sergi 30 Eylüle kadar ziyarete açık olacak.Haber ve Fotoğraf: TDK