░   Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Tokmak, Fars Dili ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı sahalarında yaptığı bilimsel çalışmalardan dolayı, Tebriz Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü.     Tebriz Üniversitesi’nde 17 Eylül 2016 Cumartesi günü düzenlenen “II. Uluslararası Şehriyâr Festivalinde, Fars Dili ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı alanında yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Tokmak’a Şehriyâr Kültür Madalyası, berat ve ödül, ayrıca, Kafkas, Anadolu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Şehriyar Kültür Madalyası verildi.  
     1945 yılında Divriği’de doğan A. Naci Tokmak, ilk ve orta öğrenimini sırasıyla Divriği Nuri Demirağ Ortaokulu, Malatya Lisesi ve Mardin Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fars Filolojisi’nden mezun oldu (1972). Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve İnsânî Bilimler Fakültesi’nde Yüksek lisans (1974) ve Doktora (1976) yaptı. 1978-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda çalıştı. 1983’te doçent, 1989’da profesör oldu. 1998-2003 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 2003 yılından beri de Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmaktadır.
     Çalışmaları:
1) Tengsîr, Sâdık-ı Çubek, Farsçadan çeviri roman, Kültür Bakanlığı Yayınları No: 314. Ankara 1979. II. Baskı: Bulut Yayınları, İstanbul 2002.
2) Bihterîn Baba-yı Dünyâ, Govher Murâd, Dünyanın En İyi Babası: Çeviren: A. Naci Tokmak, (Bu eserin çevirisi Kültür Bakanlığı’nın 16.06.1978. ve 833/RCD/78-1069 sayılı yazılarıyla istenmiş, ancak basılmamıştır.)
3) Eski İran Nesrinden Seçmeler, Tahsin Yazıcı, A. Naci Tokmak ve Mehmet Kanar, İstanbul 1983.
4) Farsça-Türkçe ve Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü, Çantay Yayınları, İstanbul 1995,
5) Telaffuzlu Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü, Simurg Yayınları, İstanbul 2001.
6) Mecâlisü’n-Nefâyis, Alî-Şîr Nevayî, II (Çeviri ve Notlar) Hazırlayan Kemal Eraslan, Farsça Çeviri: Prof Dr. Naci Tokmak, Türk Dil Kurumu Yayınları: 735/2 Ankara 2001.
7) Diwan Persian Jam Sultan, Correction & Marginal Noting by: Abdul Rahman Naji Tuqmaq, ECO Cultural Institute (ECI) Tehran 2002.
8) Zindan Notları, Bozorg-i Alevî, Çeviren: A. Naci Tokmak, Ağaç Yayınları, İstanbul 2008.
9) Karanlık Gecenin Yıldızları, Ferîdûn-i Tunkâbunî, Çeviren: A. Naci Tokmak, Ağaç Yayınları, İstanbul 2008.
10) 1979’dan bu yana, İA.’ya yazılmış bir, DİA.’ya yazılmış, başta İran (Fars) edebiyatı olmak üzere 16 ve Ana Britannica’ya yazılmış 56 madde.
11) Türkçeden Farsçaya çevrilmiş birkaç makale ve iki kitabın önsözü.
12) Farsçadan Türkçeye çevrilmiş makaleler. 
13) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildiriler.