░   Türkiye'nin sanat ve edebiyat sahasında en uzun soluklu ve en etkili dergilerinden Türk Edebiyatı dergisi Eylül 2016 sayısıyla okuyucularının karşısına çıktı. Derginin bu sayısı 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan menfur darbe girişimine tahsis edilmiş.
     Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Aslan'ın "Hasbıhal"i ve derginin muhtevası:

     "Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları,

     Temmuz ortasında yaşadığımız darbe girişimine ayırdık bu sayıyı. Böyle tatsız bir vesileyle edebiyatın darbelerle olan ilişkisini sorguladık, darbe girişiminin yankılarına odaklandık, izahını yapmaya çalıştık. Dergideki yazıları okudukça bir olaya ne kadar farklı açılardan yaklaşılabileceğini göreceksiniz. Doğrusu gelen yazıları okurken ben de çok şaşırdım. Şüphesiz her şey bitmiş değil. Zaman geçtikçe bugünler daha soğukkanlı bir şekilde ve tekrar tekrar yazılacak. Yazmak, sağaltıyor; sağalttığı kadar da gerçekleri diri tutuyor. Bugünler unutulmaması gereken günler zira.
     Özel sayımıza şiirle başladık. Bülend Tokgöz’ün şiiri Azerilerin “poema” dedikleri tarzdan bir şiir. Okurken duygulanacaksınız ve vatanın sarılabilinir bir şey olduğunu hissedeceksiniz. Onu Mehmet Aycı’nın Şehit Ömer Halisdemir için yazdığı şiir izliyor: Hesapsız. Halisdemir’e ne yapsak az. Kahramanlık olgusu yok olsa, ölse tek başına yeniden diriltebilirdi kanaatimce. Yasin Mortaş’ın Sur şiirini beğenerek okuyacaksınız. Mortaş, sanırım en uzun şiirini yazmış. Ahmet Şenol Alkılıç ise Yukarı Taraftakiler şiiriyle o uğursuz geceye karşı bir duruşu anlatıyor. O geceden sonra devletin önemini bir kere daha ve derinden kavradık. Muhammed Hüküm’ün Biraz Erken Gelen şiirini okurken bunu bir kere daha hissedeceksiniz.
     İskender Pala, Darbe ve Sanat başlıklı yazısıyla âdeta sonraki yazılara zemin hazırladı. Pala, bu teorik yazıyla sanat-darbe ilişkisinin bütün buutlarını yoklamaya çalışıyor. Onu Alâattin Karaca’nın Türk Edebiyatının Darbelerle İmtihanı yazısı takip ediyor. 60 Darbesi’ne, 12 Eylül’e ve 12 Mart Muhtırası’na yazar/aydınlarımızın verdiği tepkiler ilginizi çekecek. Mehmet Samsakçı ise Başlangıcından 1980’e Kadar Türk Romanının Darbeyle İmtihanı’nı yazdı. Edebiyat ve siyaset ilişkisi üzerinde öteden beri yoğunlaştığını bildiğimiz Samsakçı’nın tespitlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de darbe girişimini Mankurtluk kavramı üzerinden okumaya çalıştım. İbrahim Öztürkçü ise Türk-İslâm Kahramanlığı Gökkubbenin Altında Yatar Al Kan İçinde… adlı yazısıyla bizi tarihimizin kahramanlarıyla buluşturuyor. İsa Kocakaplan ise Türk Edebiyatı dergisinin öteden beri darbelere karşı takındığı tavrı ele alıyor Darbeye Karşı Türk Edebiyatı Tecrübesi yazısında. Türk Edebiyatı dergisinin serüvenini en iyi bilen birkaç isimden biri Kocakaplan. Dolayısıyla yazı da şahitliklerle dolu. “Ne Ekersen Onu Biçersin” A. Yağmur Tunalı’nın yazısının başlığı. Tunalı, Türkiye’de yakın tarihteki din algısını, cemaat tipi yapılanmaları ve siyaset-cemaat ilişkisini irdeliyor yazısında ve zaman zaman sosyolojik çıkarımlar yapıyor. Büyük bir dikkatle okunması gerektiğini düşünüyorum. Ertan Örgen 15 Temmuz gecesinden zihinlerimize kazınan iki fotoğrafı; Mehmet Narlı ise bir Hasan Aycın çizgisini yorumladı. İki derin yazıyı peş peşe okuyacaksınız. Hüseyin Akın, kendine has bir dili ve bakış açısı olan bir yazar. Başkalarından epeyce ötede bir yerde. Halk Millet Olursa Yalnız Destan Değil Kamus da Yazar başlıklı yazısı okuyanların hafızasında uzun süre kalacak bir yazı. Abdurrahman Şen ise darbecilerle ilişkisini yadsımamız mümkün olmayan Zaman Gazetesi’ndeki eski hatıralarını ve izlenimlerini kaleme aldı. Mehmet Güneş, 28 Şubat sürecinde başörtülülerin maruz kaldığı muameleyi konu alan bir Fatma Karabıyık Barbarosoğlu hikâyesini inceledi. Metin Ünlü, Arap coğrafyasının darbe girişimine verdiği tepkiyi irdeledi. Hem medya hem siyaset hem de sokak manzaralarıyla… Onu Ayşe Göktürk Tunceroğlu’nun ABD’de darbe girişiminin nasıl karşılandığına ilişkin geniş ve vukuflu yazısı takip ediyor. Yazarlarımızdan Süleyman Berk, 15 Temmuz’da ABD’de idi. Buradaki protestolara katıldı, fotoğraflar çekti, halkın nabzını tutmaya çalıştı. Güzel yazısını çektiği güzel karelerle birleştirip sunuyoruz sizlere. Bu sayıda üç de hikâyemiz var. Üçü de darbe girişimiyle ilgili. Özcan Ünlü, dostu Şehit Mustafa Cambaz’ı yazdı. Hikâye ya da hatıra gibi okuyabilirsiniz. Mehtap Altan, hikâyesinde Çengelköy’ün 15 Temmuz gecesine odaklanıyor. Bildiğiniz gibi gecenin en büyük trajedilerinden bir kısmı burada yaşanmıştı. Son olarak arkadaşımız Erhan Genç’in hikâyesini okuyacaksınız. Hikâyenin merkezinde Ömer Halisdemir var.
     Yeni sayılarda buluşmak üzere.

Bahtiyar ASLAN
Türk Edebiyatı Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

NOT: Dergimizi NT ve D&R mağazalarıyla “kitapyurdu.com” başta olmak üzere belli başlı internet kitapçılarından edinebilirsiniz. D&R’da yoksa talep etmeniz hâlinde getirteceklerdir."

YAZILAR:
--------
Bahtiyar Aslan - HASBIHAL
İskender Pala - DARBE VE SANAT
Alâattin Karaca - TÜRK EDEBİYATININ DARBELERLE İMTİHANI
Mehmet Samsakçı - TÜRK ROMANININ DARBEYLE İMTİHANI
Bahtiyar Aslan - MANKURTLAR VE 15 TEMMUZ
İ.Öztürkçü - GÖKKUBBENİN ALTINDA YATAR, AL KAN İÇİNDE...
İsa Kocakaplan - DARBEYE KARŞI TÜRK EDEBİYATI TECRÜBESİ
A.Yağmur Tunalı - “NE EKERSEN ONU BİÇERSİN”
Ertan Örgen - BEYAZ VE BÜYÜK KELİMELER
Mehmet Narlı - SENİ VURANI UNUTMA!
Hüseyin Akın - HALK MİLLET OLURSA YALNIZ DESTAN DEĞİL KAMUS DA YAZAR
Abdurrahman Şen - ZAMAN’DAN “NEW BOSNA TIME”A!
Mehmet Güneş - KAPANMAYAN YARALAR ANTOLOJİSİ
Metin Ünlü - “DARBE GİRİŞİMİ MAALESEF BAŞARISIZ OLDU”
Ayşe Göktürk Tunceroğlu - DARBELİ BİR YAZ SONA ERERKEN...
Süleyman Berk - AMERİKA’DAN 15 TEMMUZ İZLENİMLERİ
Özcan Ünlü - MUSTAFA
Mehtap Altan - DİP DİRENİŞ
Erhan Genç - YOKLAMA

ŞİİRLER:
--------
Bülend Tokgöz - VATANIMI KALBİME GÖMÜN
Mehmet Aycı - HESAPSIZ
Yasin Mortaş - SUR
Ahmet Ş. - YUKARI TARAFTAKİLER
Muhammed Hüküm - BİRAZ ERKEN GELEN