░   Kazakistan'daki günlük hayatı, gelişmeleri ve Türk kültürünün mühim bir kolu olan Kazak kültürünü merak edenler, bu kitap sizin için: 
     Kazak Kültür Derneği'nin yürüttüğü Kazak ve Türk Kültürünü araştırma ve tanıtma çalışmaları kapsamında Tazagoul (Jılkıbayeva) Erbek ve Çağlar Erbek'in kaleme aldığı "Kazak Hayatı - Kazakistan'da Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Siyasal Yaşam" adlı araştırma-inceleme kitabı, İzmir - Çiğli Belediyesi'nin katkıları ile Kazak Kültür Derneği tarafından yayımlandı. Kazak Kültür Derneği'nin ilk yayını olan "Kazak Hayatı", okuyuculara Kazakistan'ın dünü ve bugünü ile, Kazaklar'ın sosyal, kültürel, ekonomik hayatı ve ülkenin demokratikleşme yolunda gerçekleştirdiği atılımları anlatmayı amaçlamaktadır.