░ Çin Komünist Partisi, yıllardır olduğu gibi bu yıl da Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmasını engellemeye çalışıyor. Yoğun olarak Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da memurlar, öğrenciler ve çocukların oruç tutması yasak.
     Çin yönetimine bağlı internet siteleri, yoğun olarak Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da memurlar, öğrenciler ve çocukların oruç tutmasınayasak getirildiğini duyurdu. Milyonlarca Müslüman Uygur Türkü'nün yaşadığı bölgede, bazı lokantalara açık kalma emri verildi.
     Sincan Uygur Özerk Bölgesi diye adlandırılan Doğu Türkistan'da bulunan Korla şehri internet sitesinde yapılan duyuruda "Parti üyeleri, kadrolar, sivil memurlar, öğrenciler ve çocuklar Ramazan boyunca oruç tutmamalı ve dini aktivitelerde yer almamalıdır. Yiyecek ve içecek satan dükkânlar kapanmamalıdır" ifadeleri kullanıldı. Tiekeqi kasabasının yetkililerinden Ahmetcan Tohti, parti üyeleri, kadrolar, sivil memurlar, öğrenciler ve çocukların Ramazan boyunca camilere de girememesi gerektiğini ifade etti.
     Kısıtlamaları eleştiren sürgündeki Dünya Uygur Kongresi Sözcüsü Dilşat Raşit, "Çin, Uygurların inancının Pekin'in liderliğini tehdit ettiğini düşünüyor" dedi.
     Çin'i yöneten ve resmi olarak ateist olan Komünist Parti, ülkede yaşayanların inanç özgürlüğü olduğunu iddia etse de, dini toplulukları sıkı bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Uygur aktivistler, bu durumun bölgedeki etnik gerginliği artırdığını; etnik gerginliğin de son yıllarda binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor. Çin ise Sincan'daki çatışmalardan "dini aşırılıkçılık" ve "terör tehdidi"ni sorumlu tutuyor. Kısacası Müslümanlara zulmedenler haçlının silahı ve bahanesi olan Taliban, el-Kaide, IŞİD vb. grupların adını kullanarak kendilerini savunuyorlar. Müslüman ülkelerde de bu gruplara bazı eylemler yaptırarak onları da mazlum Müslümanlara karşı kullanıyorlar.
     Her zulüm hikâyesinde şairin mısralarını tekrarlıyoruz:
"Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır;
Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa
Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır."

Öğrenci Velilerine Tehdit Mektubu: Çocuklarınızı Dinden Uzak Tutun!

     
Doğu Türkistan’ı işgal altında bulunduran ve ülkenin tarihi ve sakinleri olan Müslüman Türkleri toptan soykırım yaparak bir an evvel yer yüzünden silmek için hiçbir baskı,şiddet ve devlet teröründen kaçınmayan Çini işgal yönetimi Ramazan öncesi Öğreneci velilerine birer şantaj ve tehdit mektubu göndererek çocuklarınızı namazdan ve dinden uzak tutun uyarısında bulundu.
     Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’deki 46.Lise Müdürlüğü 04.06.2016 tarihinde bu Lise’ye devam eden öğrencilerin velilerine(Ana-Babalarına) birer mektup göndererek uyacakları ve yapacakları işlemler hakkında velileri bilgilendirdiği uyardığı açıklandı.
     Mektubun okunmasından da anlaşılacağı üzere Okul yönetimi Aile’yi adeta tehdit ediyor ve Çocuklarının namaz kılmaları,Cami’ye gitmeleri ve oruç tutmaları ve dinlerinin öğrenmelerinin devamlı olarak yasaklandığını belirterek aksi taktirde velilerin sorumlu olacakları şantajına baş vurmaktan kaçınmıyor.
Söz konusu mektubun son kısmında ailenin adı soyadı ve imza yeri bulunuyor. Aile mektubu okuduktan sonra altına imzasını atarak Okul Müdürlüğüne teslim ediyor.Bir çeşit Taahhütname niteliği taşıyan bu mektubunun içeriği ile Türkçe’ye aktarımını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz .     Ata, analara...

     Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi), tarihten beri çok Milletli,çok dinli bir ülkedir. Bölgemizin halkalama (Sıçrama) nitelikli gelişmesi,ebedi istikrar ve birilik beraberliğini korumak hepimizin görevidir.Bu görevleri yerine getirmeye yönelik çalışmalar bölge’de yaşayan bütün Ulusların can ve mal güvenliklerinin korunması için çok önemli bir stratejik mesele olarak görülmektedir.
     Okulumuz bölgemizin istikrar ve huzurunun korunmasının önemi ve olmazsa olmazlarını göz önünde bulundurarak Okulumuzda öğrenim gören her millete mensup öğrencilerin “Çeşitli Güçlere Karşı Koymalarının"  geliştirilmesi ve sağlanması için siyasi ve ideolojik bilinçlerinin yükseltilmesi için yeni tedbir ve terbiye yöntemlerini yeniden gözden geçirerek aşağıda maddeler halinde belirtilen hususların yerine getirilmesini siz Velilerden talep etme kararı almış bulunmaktadır. Öğrencilerin ideolojik ve siyasi anlayışlarını şekillendirerek istikrarın korunmasına yönelik hizmetlerin daha güçlendirmek için size gönderilen mektuptaki hususların yerine getirilmesi ve öğrencilerin bu talimatların gereğini yerine getirmeleri hususunda sizlerin katkı ve yardımlarınızı talep ederiz ;
     1.- Çocuklarınızın devletin konun ve nizamlarına uymaları,Milletlerin birlik ve beraberliği ve barış içinde yaşamaları ,çatışmalardan ve şiddetten titizlikle uzak durmalıdırlar. Bu konuda Çin Komünist Partisi yönetiminin talimatları Uygur olarak,hal,hareket,tavır,konuşma ve söz etme(İfade bildirme)ve diğer davranışlarına çok dikkatlı olmalıdırlar.Şiddete,Milli bölücülüğe,yasa dışı dini radikal akımlara ve guruplara ve Bid’atçiliğe karşı koymada herkese örnek olmalıdırlar.Çocuklarınızın hatalı azgın yollara girmesinden özellikle kaçınımalı ve veliler ve aile olarak bu konudaki eğitim terbiye ve gözetim güçlendirilmelidir.
     2.Veliler evlatlarınıterörist hareketlerden,katililikten,,bölücülük.bid’atcılık,dini aşırı fikir ve eylemler ve diğer yasa dışı faaliyetlere teşvik eden,öğreten sesli,görüntülü materyaller(Cd-Vcd) nher türlü resimlerı grmeleri ve seyretemeleri yasaklarmıştır.Aileler bu gibi faaliyet ve hareketlerin önlenmesinden birinci derecede sorumludur.Öğrencilerin psikolojik,ideolojik bilinçlerinin etkilemeye yönelik her türlü zararlı akım ve eylemlere karşı gerekli önlemleri alacaklardır.Bu tür materyallerin evlerde bulundurulması ve saklanması kesinlikle yasaktır.Bunnlardan mutlaka kaçınmalıdır.
     3. Öğrencilerin dine inanmaları yasaktır.(Dinga itikat kılışka bolmaydu.)
     Veliler ÇKP.nın eğitim konusunda çıkardığı yasalar ve yönetmeliklere özellikle riayet edeceklerdir.
     Bu kanun ve nizamların icra edilmesi,korunması ve için azami dikkat ve özeni göstereceklerdir.
     Çocuklarına Çin Komünist Partisi yönetiminin belirlediği ve doğru olan siyasi ve ideolojik anlayışlarlarının geliştirilmesi ve yükseltilmesi gerekli katkıyı verecek ve özen gösterecektir.Öğrencilerin dini ortam ve faaliyet sahalarına katılmaları,dini nasihat ve vaazlar dinlemeleri kesinlikle yasaktır.
     Öğrencilerin Oruç tutmaları,namaz kılmaları,Mescit ve camilere gitmeleri,dini özellikli kıyafet giymeleri,dini eğitim ve öğretim görmeleri,ders almaları ve diğer dinleri öğrenmek,yaşamak ve yaymaya yönelik bütün eylem ve hareketleri sürekli olarak yasaktır.Bu ve benzer dini faaliyetlere katılmalarının önlenmesinden aileler birinci derecede sorumludurlar.
     4.Aile Reisleri toplum içindeki karmakarışık ve zor durumu göz önünde bulundurarak Çocuklarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmeleri için marjinal ve çak küçük ve az sayıdaki şiddet yanlısı terörcüler,Milli bölücüler,aşırı radikal dinci ve bid’atcıların genç yavrularımızın arasına karışmaları,onları doğru yoldan saptırmaları kendi kötü yol ve emellerine alet ve ortak etmeleri hususunda çok yüksek derecede dikkatli olmalıdır.
     Çocuklarının birlikte olduğu kişi ve gruplar arasında anormal bir durum sezinlediği taktirde onları derhal uyarmalı ana baba olarak görev ve yetkilerini mutlaka ve derhal kullanmalıdır.Olayı derhal Okul idaresine bildirmelidirler.Bu suretle çocuklarını toplumun olumsuzluklarından korumalıdırlar.
     5.Aile reisi çocuklarına cep telefonu kullanmalarını yasaklamalıdır.Çocukların cep telefonlarında Şiddet,terör,milli bölücülük,aşırı dinci ve bid’ate dair kısa mesajları kabul etmeleri vee başkaları ile bu mesajları paylaşmaları ve dağıtmaları yasaktır.Ülkemiz ve toplumumuzdaki bazı siyasi meselelere karşı uygun olmayan ve sorumsuz davranış ve tutum sergilemeleri önlenmelidir.
     Devletin kanun ve nizamlarını merkeze alan genel kaideleri göz önünde bulundurulmalıdır.Devletin icraat ve politikalarına karşı rastgele ve bilmeden fikir ve kanaat beyan etmek,yermek ve bu konuda olumsuz haberler yaymak ve paylaşmaktan özenle kaçınılmalıdır.
     Yukarıda beş madde halinde belirtilen hususların kontrol,gözetim ve sorumluluğu Aile Reisine ait olup,Aile Reis ve bireylerinin bu yükümlülüklerini önemle yerine getirmeleri bir kez daha hatırlatılır.