░   Irak Türkmenlerinin yetiştirdiği yazar, şair, araştırmacı Ata Terzibaşı Kerkük'te vefat etti. Ata Terzibaşı, Kerkük'teki Türk edebiyatı, kültürü ve sanatının gelmiş geçmiş en büyük elçisiydi. Terzibaşı, Kerkük'teki araştırmaları ile Türk dünyasının kültürüne de büyük katkı sağlamıştı.
     Adı Kerkük'le özdeşleşen Ata Terzibaşı, Kerkük'teki evinde dün akşam (31 mart) vefat etti. Terzibaşı, kentteki Türkmen Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkmen yazar, şair ve araştırmacı Terzibaşı'nın cenaze merasimine çok sayıda Türkmen yetkili ve meslektaşı katıldı.
     Terzibaşı, 1924 yılında Kerkük’te doğdu. Mahalle mektebine verildi, burada Kur’an-ı Kerimi hatmetti. İlk öğrenimini altı sınıflı Türk mektebinde tamamladı. Arapça eğitim yapan liseyi bitirdi. Bağdat Hukuk Fakültesi’nden 1950 yılında mezun oldu. Kerkük’e dönüp avukatlığa başladı.Bir kültür adamı olan Ata Terzibaşı’nın yazıları, 1945 yılından itibaren Beyrut’ta çıkan “El Edip”, Kahire’de “El-Risale”, Halep’te El Hadis, İstanbul’da neşredilen “Türk Yurdu” ve Ankara’da çıkan "Türk Dili" dergilerinde yayınlandı. Kerkük’te neşredilen Kerkük ve “Afat” gazetelerinde yazıları çıktı. Arapça yayınlanan haftalık “Elsakaf el hadise” ve Türkçe yayınlanan “Beşir” adlı gazetelerin sahibi idi. 22 Mart 1959 tarihinde tevkif edilince Hille şehrine sürgün edildi, serbest bırakıldıktan sonra kültür faaliyetlerine devam etti.
     Irak Türkmenleri arasında dil, edebiyat ve folklor araştırmaları yaptı.
     Ata Terzibaşı’nın kaleme aldığı Kerkük Hoyratları ve Manileri (3 cilt) adlı eseri sahasında önemli eserler arasında yer almaktadır. Birinci cildinde, Hoyrat lafzının aslı, hoyrat ve manilerin edebi mefhumu, hoyrat ve manilerin mevzuu, hoyratların musiki bakımından menşe ve tekâmülü, tanınmış hoyrat çağıranlar gibi bölümler bulunmaktadır. İkinci ciltte ise 850 civarında cinaslı hoyrat bulunmaktadır. Üçüncü ciltte de 1200 kadar cinassız hoyrat ve mani vardır. 1956 yılında yayımlanan “Kerkük Hoyratları ve Manileri” adlı kitabın 1970 yılında genişletilmiş ikinci baskısı yapılmıştır. Ata Terzibaşı’nın ayrıca “Kerkük Havaları”, “Kerkük Eskiler Sözü”, “Kerkük Ağzı”, “Türkmen Sözlüğü”, “Kerkük Şairleri”, “Nazarat-ü camia fi tarih el edeb el türki (Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış) adlı eserleri bulunmaktadır.
     Ata Terzibaşı’nın dedesi Abdüllatif Efendi’nin de Sergüzeşt-i Saadet (Bir Hac Seyahatnamesi) ve Tuhfe-i Askeriye gibi kitapları yayınlanmıştır.