Kazakistan’da  yapılan Kazakistan Parlamentosu alt kanadı “Meclis”in seçimlerinde Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in partisi Nur Otan geçerli oyların yüzde seksen ikisini alarak birinci parti oldu.

     Seçime katılımın yüzde yetmiş yedi olduğu, Kazakistan dışında kurulan altmış beş sandık dahil 9.840 sandıkta yaklaşık 9.200.000 seçmenin bulunduğu seçimlerde yüzde yedi olan seçim barajını üç parti geçerek meclise girmeye hak kazandı. Merkez Seçim Kurulu, Nur Otan’ın %82,15; Ak Yol Partisi’nin %7.18; Kazakistan Halk Komünist Partisi’nin %7.14 oy alarak meclise girdiklerini açıkladı.

     Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Anayasa 28 Ocak 1993 tarihinde kabul edilmiştir. Anayasada, ülkenin idare şekli “başkanlık sistemiyle yönetilen, üniter, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlanmıştır.

     İdari açıdan ülke, 14 idari eyalet (Oblast) ve iki özel bölge (Astana ve Almatı) olmak üzere 16 bölgeye bölünmüştür.

     Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl iken Mayıs 2007’de yapılan anayasal değişiklikle 5 yıla indirilmiştir. Cumhurbaşkanı en fazla 2 dönem için seçilebilmektedir. Bununla birlikte, Anayasa’da yapılan değişiklikle, yalnızca Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e ömür boyu seçilebilme hakkı tanınmıştır. Başbakanı atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Hükümet üyeleri Başbakanın önerisi ile Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Başbakanın atanmasında Parlamentonun da onayı aranmaktadır.

     Kazakistan parlamentosu Meclis ve Senato’dan oluşan iki kanatlı bir yapıya sahiptir. Senato 6 yıllık bir dönem için seçilen toplam 47 senatörden oluşmaktadır. Senato’ya 14 oblasttan, Almatı ve Astana şehirlerinden ikişer kişi seçilmektedir. 15 Senato üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Senato üyelerinin yarısı her üç yılda bir yenilenmektedir. Senato üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Parlamento’nun alt kanadı Meclis 107 milletvekilinden oluşmaktadır. Bunların 98’i siyasi partilerden parti listelerine göre, 9 milletvekili ise Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 5 yıl süreyle seçilmektedir.