░    24 Şubat 2016 akşamı saat 17:00’de Türk Edebiyatı Vakfı, uzun yıllardan bu yana sürüp gelen geleneğini yaşatmaya kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Türk, Türk dünyasının büyük şairi, yazarı, sanatkârı, devlet adamı, hayırseverlik örneği ve Türk dilinin hamisi Ali Şir Nevâî’yi zaman kısa olmasına rağmen bütün yönleriyle anlattı.
     Nevâî’nin çocukluğu ve yetiştiği çevreyi anlatarak söze başlayan Prof. Dr. Vahit Türk, iki saate yakın bir sürede bütün eserleri hakkında kısa ve öz bilgiler verdi. Prof. Türk, konuşmasında Türk dünyasında Nevâî’ye verilen önemi de dile getirdiği sohbette; bu hususta Özbekistan Cumhuriyeti’nin gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.
     Prof. Dr. Vahit Türk, Ali Şir Nevâî’nin Türkiye’de yayımlanan eserlerinden de söz etti ve üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri olmakla birlikte; henüz her okuyucunun ulaşabileceği biçimde yayımlanmamış eserleri de zikrederek dinleyicilere bu eserlerin yayımlanmasını hedef olarak gösterdi.
     Prof. Dr. Vahit Türk’ü ilgili bir topluluk dinledi. Sohbetin sonunda dinleyiciler, Nevâî ve eserleri hakkında sorular yönelttiler. Prof. Dr. Vahit Türk, bütün soruları tek tek cevapladı.
     Merhum Ahmet Kabaklı zamanından beri devam eden “Çarşamba Sohbetleri” zincirine altın bir halka daha eklenmiş oldu.

Prof. Dr. Vahit Türk Kimdir?

     1960 yılında Sivas ili Gürün ilçesi Sarıca köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1978 tarihinde Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine girdi. Aynı fakülteden 1983 yılında Prof. Dr. Zeynep Korkmaz danışmanlığında hazırladığı “Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Romanında Dil ve Üslup” adlı tezini vererek mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun yönetiminde hazırladığı “Hatiboğlu Bahrü’l-Hakayık – Transkripsiyon” adlı teziyle yüksek lisansını, 1990 yılında Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Tuncer Gülensoy yönetiminde hazırladığı “Ali Şîr Nevâî Mecalisü’n-Nefâis İnceleme-Metin-Dizin” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Fırat Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi (Kazakistan), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nde değişik akademik kadrolarda görev yaptı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı gibi idarecilik görevlerinde bulundu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Üyesi olarak başladığı görevinden ayrılarak İstanbul Kültür Üniversitesine geçti. Halen bu üniversitedeki görevine devam etmektedir.