Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi, Kırım Vakfı Başkanı Riza Şevkiyev, Kırım’daki işgalci yönetim tarafından gerçekleştirilen takibat ve baskılar nedeniyle, Kırım'ın köklü halkı Kırım Tatarlarının yok olma tehdidi altında olduğunu ve bu nedenle endişe duyduğunu dile getirdi. Rıza Şevkiyev, Rus işgali altında bulunan Kırım’a uygulanan enerji ve gıda ablukalarının, Kırım’da Kırım Tatarlarına karşı takibatın  ve hukuksuzlukların durdurulmasına yönelik olduğunu belirtti.

      KTMM üyesi Şevkiyev, “Kırım Tatar Milli Meclisi ve milli hareket dahil bizim mücadelemiz, gerçekleştirilen Kırım’ın enerji ve gıda ablukaları, işgalci yönetimin halkımıza karşı davranışlarını yumuşatmaya yönelik. Siyasi tutuklularımızın serbest bırakılması, takibatın durdurulması, ayrıca Kırım’da insan haklarının sağlanmasını gözetleyip denetleyecek gözlem misyonlarının yarımadaya erişimini sağlamaya yönelik” diye kaydetti.
     Kırım Tatar aktivistleri 20 Eylül tarihinde Kırım’ı gıda ablukasına alma eylemine başlamıştı. Eylem kapsamında aktivistler, Ukrayna’nın ana kısmından işgal edilen Kırım’a gıda ürünleri sevk eden kamyonların idari sınırdan geçişine izin vermiyor. Herson bölgesinde işgal edilen Kırım’a elektrik sağlayan her 4 hatta da elektrik direklerinin patlatılması nedeniyle 22 Kasım tarihinde Kırım’a elektrik sağlanması durduruldu. Böylece Kırım’ın enerji ablukası başladı. Kırım’a elektrik sağlanamaması nedeniyle işgal edilen yarımadada acil durum ilan edildi. Kırım’ın sivil ablukası eylemi katılımcıları elektik hatlarının onarılmasını bir süre engelledi. Zorlu görüşme süreci sonucunda 8 Aralık tarihinde Ukrayna’nın ana kısmından işgal edilen Kırım’a elektrik sevkiyatı, Kahovskaya-Titan hattının devreye sokulmasıyla kısmen yenilendi.

atev.az