░     18 Eylül günü Azerbaycanlı ünlü bestekar Üzeyir Hacıbeyli (1885-1948) için, doğumunun 130. yılında anma merasimi düzenlendi.


     Üzeyir Hacıbeyli'nin müze evinde düzenlenen anma merasiminde konuşan müze yöneticisi Serdar Ferecov, Türk dünyasının ilk opera ve operet
tarzını Üzeyir Hacıbeyli'nin mirasıyla tanıdığını belirtti. Ferecov, Azerbaycan halkının Üzeyir Hacıbeyli'ye olan sevgisini de ifade etti.
     Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Sevda Memmedaliyeva da Üzeyir Hacıbeyli'nin eserlerinin yalnız Azerbaycan'ın değil dünyanın da birer incisi olduğunu söyledi.
     Müze arşivindeki eserlerden meydana gelen serginin açılışını takiben ünlü bestecinin eserleri seslendirildi.
     Bilim adamı, yazar, tercüman, orkestra şefi olarak tanınan Üzeyir Hacıbeyli, Türk ve doğu dünyasında operanın ilk bestecisidir. Büyük müzik ustası
olan Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan’da müzikbiliminin esasını ortaya koymuştur. SSCB halk sanatçısı (1938), Azerbaycan İlimler Akademisinin akademiği (1945), profesör (1940), Stalin mükafatları sahibi (1941, 1946), Azerbaycan Bestekarlar İttifakının başkanı (1938-1948), Azerbaycan Devlet Konservatuvarının rektörü (1928-1929; 1939-1948), Azerbaycan İlimler Akademisinin İncesanat Enstitüsünün müdürlüğü (1945-1948) görevlerini yürütmüştür.
     Şuşa kazasının Ağcabedi köyünde doğdu. Küçük yaşlarında ailesi Şuşa şehrine göçtü ve ilk tahsilini burada Rus-Tatar (Azeri) okulunda aldı. İlk müzik eğitimini Azerbaycan halk müziğinin ustalarından olan olan dayısı A. Aliverdibeyov'dan aldı. 1899-1904 yıllarında Gori Öğretmen Lisesi'ne okurken keman ve teori dersleri aldı. Liseyi bitirdikten sonra kısa bir süre Hadrud köyünde (1904), daha sonra ise Bakü'ye göçerek burada öğretmenlik yaptı. Gazete ve dergilerde makaleler ve karikatürler yayınladı.
     12 Ocak, 1908 yılında Bakü'de Hacı Zeynelabidin Tağıyev'in tiyatro binasında sözlerini büyük şair Füzuli'nin aynı adla yazmış olduğu eserinden alınan ve doğuda
ilk opera olan "Leyla ve Mecnun" operasını sahneledi. Daha sonra "Şeyh Sinan" (1909), "Rüstem İle Zöhre" (1910), "Şah Abbas ve Hurşid Banu" (1912), "Kerem ile Aslı" (1912), "Harun ve Leyla" (1915) adlı operalarını ve "Karı ile Koca" (1909, 1910'da sahnelendi), "O Olmazsa Bu Olsun / Meşhedi İbad" (1910, 1911'da sahnelendi) ve "Arşın Mal Alan" (1913) adlı müzikli komedileri besteledi.
     1911 yılında müzik eğitimini önce Moskova'da ve daha sonra St. Petersburg Konservatuvarında sürdürdü.
     1921'de Bakü'de Azerbaycanlı öğrenciler için ilk müzik okulu olan Azerbaycan Devlet Türk Musiki mektebini kurdu. Okul 1926 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuvarına katıldı.
     Eserlerinde, Azeri halk musikisini batılı bir tarzda yorumlayarak kullanan Hacıbeyli, aynı zamanda bir yazar ve şairdir. Eserlerinin metinlerini kendi yazmıştır. Hacıbeyli'nin Azerbaycan halk müziğinin esasları ile ilgili eserleri okullarda ders kitapları olarak okutulmaktadır. Üzeyir Hacıbeyli, 1937 yılında "Köroğlu" operasını besteledi, bu eser "Arşın Mal Alan" müzikli komedisi ile birlikte SSCB döneminde "Devlet Mükafatı"na layık görüldü. Hacıbeyli, Azerbaycan Besteciler Kurumu Başkanlığı yaptı ve Sovyetler Birliği Yüksek Prezidium üyeliğine de getirildi.
     Üzeyir Hacıbeyli Azerbaycan halk edebiyatını ve müziğini klasik batı müziği ile birleştirerek klasik müziğin halk arasında sevilmesini sağlamıştır.Bu şekilde batı kaynaklı klasik müziğin Azerbaycan Türk kültüründe kendine özgü bir yeri olmuştur.
     Besteci Hacıbeyli'nin eserleri arasında, Azerbaycan Milli Marşı da bulunmaktadır. Besteci, 1948 yılında öldü.
     Türkiye'de çok tanınmış olan, sözlerini Ahmed Cevad'ın yazdığı "Çırpınırdı Karadeniz" adlı eserin de bestecisi olan Üzeyir Hacıbeyli'nin doğduğu 18 Eylül Azerbaycan'da "Musiki Günü"dür.