Kırgızistan İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Akademisyen Abdıldacan Akmataliyev’in yeni "Manas ve Aytmatov Benim Ruh Kanatlarım" ve “Aytmatov Hakkındaki Günlükten” kitapları yayımlandı.

     Yazar bu kitaplarda "Manas" destanı üçlemesini, folklor, şairlerin şiirleri, Kırgız profesyonel edebiyatını araştırma ve yayınlama sorunları, beşeri bilimlerin konularını ele alıyor.
     Bunun dışında, kitaplarda çağımızın büyük bir yazarı Cengiz Aytmatov’un hayatı ve eserleriyle ilgili bugüne kadar bilinmeyen gerçekleri, insani nitelikleri yer almaktadır.