Türk Edebiyatı dergisi son sayısını Osmanlı Türkçesinin okullarda mecburi ders olarak okutulması tartışmalarına ayırmış. Ancak dergide siyasetçiler veya kahvehane müdavimleri değil bu işle ilim olarak iştigal edenler konuşuyor. Hikaye ve şiirlerle de dopdolu bir muhtevası var.

     Beşir Ayvazoğlu dergiyi takdim ediyor:

     "Sevgili Türk Edebiyatı okuyucuları,
     Milli Eğitim Şurası’nın orta dereceli okullarda “Osmanlıca” dersinin okutulması yönündeki tavsiye kararı hâlâ tartışılıyor. Geçen sayının “Hasbıhal”inde “Osmanlıca” tartışmasının seviyesinden rahatsız olduğumu, özellikle bu konularda hiç müktesebatı bulunmayan gazeteci ve köşe yazarlarının ideolojik mülâhazalar ve peşin hükümlerle kalem oynatmalarını yadırgadığımı ifade etmiş, kendi kanaatimi de özetlemiştim. Kanaatim değişmiş değil; orta dereceli okullarda “Osmanlıca”, bu Türkçeyi ve eski harfleri samimiyetle öğrenmek isteyenlerin istifade edebilecekleri seçmeli bir ders olarak yer almalı, ancak İmam-Hatip Liselerinde zorunlu ders olmalıdır. Sosyal Bilimler Liselerinde Osmanlıca zaten zorunlu ders olarak okutuluyor. Belki bu okullarda ders saati arttırılarak daha etkili bir eğitim verilebilir.
     Bu uzun girişten de anlaşılacağı üzere, elinizdeki sayıyı “Osmanlıca” konusuna ayırdık. Röportaj konuğumuz, birbiri ardınca yayımladığı önemli eserleriyle kültür ve edebiyat dünyamıza ciddi katkılarda bulunan M. Kayahan Özgül... Hâlen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Özgül, hem Osmanlıca konusu, hem de bu konu etrafındaki tartışmalarla ilgili görüşlerini açıkladı. Kendi eserleriyle ilgili soruları da cevaplandıran Özgül’ün anlattıkları eminim ilginizi çekecektir. Prof. Dr. Abdullah Uçman da kendi hocalık tecrübesinden yola çıkarak Osmanlı Türkçesinin kolay öğretilebilecek bir dil olmadığını, eski harfleri öğrenmekle Osmanlıcanın öğrenilmiş olmayacağını söylüyor ve işin zorluklarına dikkatimizi çekiyor.
      Yedi yıl kadar önce, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ile Prof. Dr. Doğan Kuban arasında sanat tarihçilerinin Osmanlıca bilmelerinin gerekli olup olmadığı konusunda hararetle bir tartışma cereyan etmişti. M. Selim Gökçe, “Sanat Tarihçileri Osmanlıca Bilmeli mi?” başlıklı yazısında bu tartışmadan söz ediyor. Necmeddin Türinay ise “Osmanlıca’ya Dair Güftügu” başlıklı yazısında, son tartışmalardan hareketle görüşlerini yazdı ve bazı teklifler getirdi. Zeki Gezer’in 1930’larda yapılan bir tartışmayı ele aldığı “Yanlış Kitap Tartışması” başlıklı yazısına da dikkatinizi çekmek istiyorum. İrfan Saim, basındaki Osmanlıca tartışmaları hakkında bir derleme yaptı. Aynı konuda bir de soruşturma gerçekleştirdik. Soruşturma sorularımız, bütün ömrünü Osmanlı Arşivi’nde geçiren Mehmet Genç hocamız, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Ali Birinci, Sabri Koz ve Sahaf Lütfi Bayer tarafından cevaplandırıldı.
     Alaattin Diker, “Kültür ve Zihniyet” başlıklı önemli yazısında Wittgenstein’ın “Anadilimin sonu dünyamın sonudur” mottosundan hareketle dille kültür arasındaki ilişkiyi tahlil etti. Etnolinguistik araştırmalara göre gramer kaideleri, o dili kullanan toplumun kültürünü de ele veriyor. Daha açık bir ifadeyle, dil yalnızca düşünce ve algının ifade edilmesinde en önemli araç değil, aynı zamanda kimliğimizin özüdür.
     “Nasıl Yazar Oldular? Nasıl yazıyorlar?” bölümümüzde bu ay, son eseri Bülbülün Kırk Şarkısı’nda peygamberimizin hayatını anlatan İskender Pala’nın cevapları var.
     Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Tuncay Günaydın ve Ufuk Aykol’un hikâyeleriyle katkıda bulundukları bu sayıda, Yalçın Ülker, Tarık Özcan, Cengizhan Orakçı, Nihat Hayri Azamat, Mehmet Baş, Abdurrahman Şimşek, İsmail Aykanat ve Ali Oktay Özbayrak da şiirleriyle yer aldılar.
     Bu sayıda ayrıca üç roman değerlendirmesi var: Sezai Coşkun, Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık; Funda Özsoy Erdoğan, Adalet Ağaoğlu’nun Dert Dinleme Uzmanı; Yağmur Tunalı da Osman Gazi Kandemir’in Gelincik adlı romanları üzerine yazdı. Suavi Kemal Yazgıç “İstikameti Olan kitaplar” başlıklı yazısında İhsan Fazlıoğlu’nun Akıllı Türk Makul Tarih, Kendini Aramak ve Kayıp Halka adlı kitaplarını değerlendiriyor. Hattat Süleyman Berk ise, birkaç ay önce kaybettiğimiz, Türk solunun önemli isimlerinden Rasih Nuri İleri’yi anlattı. Seçkin bir kültür adamı olan İleri, zengin bir hat koleksiyonuna sahipti.
     Kırkambar’ımız her zaman olduğu gibi dopdolu.
     Daha güzel sayılarda buluşmak üzere, muhabbetle...
NOT: Dergimizi NT ve D&R mağazalarıyla “kitapyurdu.com” başta olmak üzere belli başlı internet kitapçılarından edinebilirsiniz. D&R’da yoksa, talep etmeniz halinde getirteceklerdir.


Beşir Ayvazoğlu"

YAZILAR

Beşir Ayvazoğlu

HASBIHAL

Konuşan: M. Nâzım Turnagi

“OSMANLI TÜRKÇESİ, DÖNEMİN YAZI DİLİDİR”

Abdullah Uçman

TÜRKÇE, OSMANLICA VEYA OSMANLI TÜRKÇESİ ÜZERİNE

M. Selim Gökçe

ESKİ BİR TARTIŞMA SANAT TARİHÇİLERİ ‘OSMANLICA’ BİLMELİ Mİ?

İrfan Saim

BASINDA OSMANLICA

Necmettin Turinay

OSMANLICA’YA DAİR ‘GÜFTÜGU”

Hazırlayan: Harun Tuncer - İhsan Ayal

“OSMANLICA”YLA HEMHAL OLANLAR NE DİYOR?

Zeki Gezer

“YANLIŞ KİTAP” TARTIŞMASI

Alaattin Diker

KELİMELER KUŞATMASI ALTINDA KÜLTÜR VE ZİHNİYET

Ayşe Göktürk Tunceroğlu

GENİŞ ZAMANIN HİKÂYESİ (hikâye)

Tuncay Günaydın

KARA YOL (hikâye)

Ufuk Aykol

SAYIKLAMALAR (hikâye)

Hazırlayan: Erhan Genç

NASIL YAZAR OLDULAR? İSKENDER PALA ANLATIYOR: “İKİ BİN BEŞ YÜZ SAATTE BİR ROMAN YAZARIM”

Sezai Coşkun

BİR HATIRADIR ŞEHİR ARTIK KAFAMDA BİR TUHAFLIK

Funda Özsoy Erdoğan

‘DAR ZAMANLAR’IN DÖRDÜNCÜ HALKASI DERT DİNLEME UZMANI

A. Yağmur Tunalı

GELİNCİK: SIRAT’TA BİR ROMAN

Suavi Kemal Yazgıç

İSTİKAMETİ OLAN KİTAPLAR

Süleyman Berk

RASİH NURİ İLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT

Beşir Ayvazoğlu

KIRKAMBAR

ŞİİRLER

Yalçın Ülker

TİRYAKİ / SILA (şiir)

Tarık Özcan

YENİ KENT (şiir)

Cengizhan Orakçı

HOŞ GELDİN (şiir)

Nihat Hayri Azamat

PALTOLU ADAM (şiir)

Mehmet Baş

AKIL KAÇ KURUŞTUR (şiir)

Abdurrahman Şimşek

ANLAMAK KEDERLİDİR (şiir)

İsmail Aykanat

BENİMLE OLMAK (şiir)

Ali Oktay Özbayrak

DEVRİLEN (şiir)