Ömrünü çocuğa ve çocuk edebiyatına adamış değerli şair ve yazar Mustafa Ruhi Şirin’in editörlüğünde hazırlanan özel sayı, çocuk edebiyatının tarihçesinden başlamak üzere, kitaplar ve okuma kültürü hakkında çocuk görüşlerinin de öncelikle yer aldığı, çocuk kitabı yayıncılığından çocuk edebiyatı yazarlarının alan meselelere yaklaşımına, Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretiminden medya toplumunda çocuk edebiyatında işlev değişikliğine, çocukluk felsefesinden çocuk edebiyatı sosyolojisine, okuma kültüründen eleştiri ve çeviri meselelerine, kaynaklardan faydalanma ve geleneksel çocuk edebiyatından kanon tartışmalarına kadar konunun bütün boyutlarıyla ele alındığı, 10 Bölüm ve 11 soruşturma bölümüyle, çocuk ve ilk gençlik edebiyatımıza kaynaklık edecek âbide bir eser…

888 sayfalık Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı; okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatını bütün alanları, boyutları ve taraflarıyla geniş bir açıdan incelemeyi, değerlendirmeyi ve sorgulamayı hedeflerken alanın öznesi olan çocuklar başta olmak üzere çocuk edebiyatı yazarlarının, çizerlerin, editörlerin, yayıncıların, şairlerin, akademisyenlerin, çevirmenlerin, konunun bütün taraflarının görüşlerine yer veriyor. Söyleşi yapılan çocuk ve ilk gençlik edebiyatı yazar ve araştırmacılarının adları şöyle: Gülten Dayıoğlu, Selahattin Dilidüzgün, Fatih Erdoğan, Mevlâna İdris, Muzaffer İzgü, Turgay Kurultay, Hasan Lâtif Sarıyüce, Tacettin Şimşek, Mustafa Ruhi Şirin, Yalvaç Ural. Özel sayıda söyleşi yapılan 6 çizer ise Ferit Avcı, Ender Dandul, Mustafa Delioğlu, Osman Kehri, İsmail Kaya, Feridun Oral. Özel Sayıda çocuk ve ilk gençlik edebiyatının en önemli bileşeni olan çizgi-resim çalışmalarına yer verilen 26 çocuk kitabı çizeri ve ressamın adları: Nural Birden Akca, Murteza Albayrak, Ayşe İnan Alica, Ferit Avcı, Hasan Aycın, Gamze Baltaş, Saadet Ceylan, Duygu Cigal, Dağıstan Çetinkaya, Ender Dandul, Mustafa Delioğlu, Nurten Deliorman, Buket Gencer, Bekir Gürgen, F. Füsun İyicil, Prof. Dr. İsmail Kaya, Emel Kehri, Osman Kehri, Feridun Oral, Anıl Tortop, Osman Turhan, Serap Deliorman, Sibel Demirtaş, Cavit Yaren, Necdet Yılmaz. Türkiye’de ilk kez kitap kahramanlarıyla ilgili 8-15 yaş grubu 15 çocuğun görüşlerini alan özel sayı, 21 yazarın 26 çocukla yaptığı söyleşilerle de bu yaş grubu çocukların kitap seçimlerini, fantastik ve macera türüne olan ilgilerini yansıtmayı amaçlıyor. Özel sayıda ilk kez çocuk edebiyatında kanon konusunda özel bölüme ve soruşturmaya yer verildi. Türkiye’de ilk kez alan yazınının dünyada tanınan üç önemli uzman Hans-Heino Ewers, Mike Fleming, Bettina Kümmerling-Meibauer’in kanonla ilgili birer makalesi de yer alıyor. Özel sayıda ayrıca Zeynel Beksaç’ın yazdığı “Balkanlarda Türk Çocuk Edebiyatı” başlığı altında oylumlu bir yazıya yer veriliyor. 41 çocuğun ve çağdaş çocuk ve ilk gençlik edebiyatı alanında 95 alan yazını uzmanının sesini, sözünü; yazıya, çizgiye döktüğü Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı bütün dil ve edebiyatseverlere, araştırmacılara Türk Dili’nin bir armağanı... Türk Dili 2015 yılında da özel bölümleri, özel sayıları, söyleşileriyle dilimizin ve edebiyatımızın nabzını tutmaya, yazarlarından ve okuyucularından aldığı güçle, aynı hız ve coşkuyla devam edecek.