Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen III. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması Türkiye etabı sonuçlandı.

     Türkiye Etabında “Süt Kardeşim” Adlı Eseriyle Emel Dinseven Birinciliği Kazandı.
     Ülkemizde şiir, hikâye, roman, tiyatro gibi edebî türlerde düzenlenen yarışmaların ve bu türlere her yıl verilen ödüllerin geçmişte olduğu kadar ilgi görmediği, ses getirmediği ortada. Bu olumsuzluğun; ciddiyetsizlik, adam kayırma, ideolojik tavır, al gülüm ver gülüm gibi sebeplerden başla sebepleri de vardır. Araştırılmalı, soruşturulmalı ve edebiyat dünyası ile paylaşılmalı…
     Bununla birlikte Avrasya Yazarlar Birliği’nin koordinesiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması, giderek daha çok ilgi çekmekte, daha çok heyecan uyandırmaktadır. Ulusal ve uluslararası boyutu olan bu yarışma hızla gelenekselleşme yolundadır.
     Ödüllerin imkânlar gereği sembolik seviyede tutulmasına rağmen katılım hayli yüksek olmuştur. Türkiye etabına 212’si Türkiye’den, 16’sı Türkiye dışından (Türkiye Türkçesini sonradan öğrenmiş yazarlardan) olmak üzere 228 hikâye katılmıştır. Osman Çeviksoy, Hüseyin Özbay, Dursun Kuveloğlu, Ataman Kalebozan ve Adnan Şener’den oluşan Türkiye jürisi bu iki grup hikâyeyi ayrı ayrı dörder aşamada değerlendirmiştir. İlk aşama, şartnameye uymayan eserlerin elenmesi şeklindedir. İkinci aşama, her üyenin birbirinden bağımsız okuması ve puanlaması biçiminde gerçekleştirilmiştir. İkinci inceleme sonucunda en yüksek toplam puanı alan on altı eser belirlenmiştir. Üçüncü inceleme, jüri üyeleri tarafından bu on altı eserin tekrar okunarak yeniden puanlanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Dördüncü ve son aşamada ulusal jüri toplanarak en yüksek toplam puanı alan dört hikâyeyi, karşılıklı görüş alış verişinde de bulunarak 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olmak üzere oy birliği ile derecelendirmiştir. Bu aşamada kapalı zarflar açılarak yazarların açık kimlikleri de görülmüş, yarışma sonuçları kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.
     Buna göre;
• Birinciliğe “SÜT KARDEŞİM ” adlı hikâyesiyle Emel Dinseven
• İkinciliğe “KIRIK KALEM” adlı hikâyesiyle Muhammet Emin Gürdamur
• Üçüncülüğe “SEMUD’UN TORUNLARI” adlı hikâyesiyle Caner Çaylak ve “PERUZE” adlı hikayesiyle Sevim Yakıcı layık görülmüştür.
     Türkiye dışından, Türkiye Türkçesiyle yarışmaya katılan yazarların 16 (on altı) hikâyesi de aynı puanlama yöntemiyle incelenerek derecelendirilmiş ve ilk üç dereceye giren hikâye yazarlarının “Jüri Teşvik Ödülü” adı altında ödüllendirilmesi kararlaştırılmıştır.
     Buna göre;
• Birinciliğe “HAYALİ YAZARIN ÇEVİRİLERİ” adlı hikâyesiyle Peyker İbrahiova / Azerbaycan;
• İkinciliğe “KESİLEN SALINCAK” adlı hikâyesiyle Nurgali Jusipbay;
• Üçüncülüğe “ÇIĞLIK” adlı hikâyesiyle Janna İmankulova layık görüldükleri öğrenilmiştir.
     Ödül alanları, katılanları ve düzenleyenleri tebrik ederiz.