Uzak Doğuda meşhur Sakalin Adasında uzun yıllardan beri yaşayan Tatar Türkleri ile ilgili ünlü Tatar yazarı Fevziye Bayram'ın "Sakalin Adasının Tatarları" adlı kitabı tanıtma toplantısı düzenlendi.
     Törene katılanların bildirdiklerine göre, Sakalin Adasında yaşayan Türklerle ilgili ilk kez derin bir araştırma ortaya konulmuştur.

     Sakalin Adasının merkezi olan Sakalin şehrindeki merkezi kütüphanede düzenlenen toplantıya Habarovsk, Sakalin, Amur vilayetlerinde yaşayan Tatar Türklerinin kültür merkezlerinin temsilcileri de katılmışlar, Tataristan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) yazar Fevziye Bayram ve onun sanat dostları tarafından temsil edilmiştir.
     Kitapta Sakalin Adasında yaşayan Tatar Türklerinin tarihi, onların kültürü, mutfakları, milli giyimleri, adet ve gelenekleri, edebiyatı ve folkloruna geniş yer verilmiştir. Kitap Tatar Türkçesinde basılmıştır.  
     Ünlü Tatar yazarı Fevziye Bayram 2012 yılında Sakalin Adasına gitmiş ve burada yaşayan Tatar Türklerinin köylerinde kalmış, devlet arşivlerinde çalışmıştı. Tatar Türklerinin manevi ve kültür değerlerini, kültür merkezlerinin faaliyetlerini özellikle incelemişti. Kitapta belirtildiğine göre, halen adada Tatar Türklerinin sayısı beş bin kişi civarındadır. Bu sayı daha fazla olabilirdi. Ancak, 1920'li yıllarda eski Sovyetler Birliği'nin diktatörü Stalin'in kararı ile burada Tatar Türkçesi ile faaliyet gösteren olan kültür merkezleri, okullar, gazete ve dergiler kapatılmış; daha sonra sert bir şekilde Ruslaştırma siyaseti yürütülmüştür. Bu şartlar altında bile Tatar Türkleri az da olsa kendi kimliklerini korumayı başarmışlar.
     Sakalin Adası Tatar Türklerinin “Tuqan Til” (Ana Dili) Kültür Merkezinin başkanı Alime Aliullina'nın törende bildirdiğine göre; 19. asırda burada Tatar Türklerinin kültür seviyesi oldukça yüksek iken Sovyetler Birliği devrinde bir çoğu mecburen Japonya'ya göç etmişler. Halen onların Tokyo'daki sayısı yirmi binden fazladır. Ahalinin çoğu asimile edilmiş, Ruslaştırılmıştır. Gençlerin çoğu Tatar Türkçesini bilmemektedir. Kültür merkezi Tatar Türkçesi öğrenmeleri için onlara destek vermektedir.