Azerbaycan Yazarlar Birliği 13 Haziran 1934’te, Azerbaycanlı yazarların Bakü’de toplanan kurultayında kurulmuştur. O zamana kadar Azerbaycanlı yazarlar farklı edebi topluluklarda faaliyet gösteriyorlardı.

     1923 yılında Azerbaycanlı yazarlar teşkilatlanmaya çalışırken hazırladıkları beyannamede “Türk Edib ve Şairler Birliği Derneği”ni kurduklarını bildirmişlerdi. O zamanlar edebi toplulukları “İldırım” (Yıldırım) adıyla anılıyordu.
     “Kızıl Kalemler” edebi topluluğu da o sıralarda ortaya çıkmış, genç yazar ve şairleri etrafına toplamaya başlamıştı. Bu topluluk 25 Aralık 1925’te Bakü’de resmi bir teşkilat olarak ortaya çıkmış, çeşitli edebi dernekleri bünyesine almıştı. “Kızıl Kalemler” edebi topluluğu sık sık sohbetler, edebi geceler, konferanslar tertipliyordu. “Maarif ve Medeniyet” gazetesinde, “Komünist” ve “Genç İşçi” dergilerinde düzenli olarak yayımlanan edebi eserlerle yıllık ve antolojiler edebiyatın tanıtımına ve yayılmasına hizmet ediyordu.
     1927 yılı, Temmuz ayının ilk günlerinde Azerbaycanlı yazarların ilk genel toplantısında bütün edebi dernek ve toplulukların birleştirilmesi kararı alındı. Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin ilk geçici yönetimi teşekkül ettirildi. 13 Ocak 1928 bütün yazarların katıldığı bir kurultay düzenlendi. Bu kurultayların ikincisi de 20 Ekim 1939’da düzenlendi.
     23 Nisan 1932 tarihli kararla Azerbaycan Yazarlar Birliğinin yeniden kurulması kararı hayata geçirildi ve buğum var olan Azerbaycan Yazarlar birliği kuruldu.