Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) Ajansı etkinlikleri kapsamında, Avrasya Kütüphaneciler Birliği Derneği ile ortaklaşa bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu"na katılmak için 22 farklı ülkeden ve yurtiçinden Eskişehir'e gelen 80 akademisyen, yayıncı ve yazar, Vali Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti.

     Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşmesi'ndeki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'in Kültür Başkentliği sürecinde, hayatın her alanında her yaş ve kesime hitap eden bütün etkinliklerde "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla, ortak kültür mirasını, çocuklar için geleceğe taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Sempozyum ile söz konusu hedefe yürürken, yöntem, üslup ve dil gibi çocuk edebiyatının sorunlarının tartışılacağını ve bu hayati konuda ortak akıl geliştirileceğini ifade eden Tuna, şöyle konuştu: "Çocuklar, dünyamızın ışığı, umudu, en güzel ve en değerli varlıklarımızdır. Onların gönüllerini yüksek insani değerlerimize açarken, edebiyattan yararlanmayı düşünmemek elbette mümkün değildir. Edebiyat ise her şeyden önce güzel bir dil demektir. Konu, çocuk edebiyatı olunca güzel bir dil yetmez. Bu güzel dil hem çocuklarımızın gelişme düzeyine, sözcük dağarcığına uygun olmalı hem de onların kelime bilgisine, düşünce ve duygu dünyasına zenginlik katmalı, ufkunu genişletmelidir. Ancak edebiyat tarihimize genel hatlarıyla göz gezdirdiğimizde büyükler için söylenen ve yazılan eserlerin çocuklar tarafından da dinlenmesinin ve okunmasının beklendiğini görürüz. Çocuk edebiyatının temelini yine büyükler için yazılmış kitaplar oluşturmaktadır. Yetişkinler için yazılmış eserlerin bazıları zaman içinde çocuklar için uyarlanmıştır."
"Çocuklar, insanlığın geleceğidir"
     Tuna, kitabın çocuğu geleceğe, yaşama hazırlarken aynı zamanda iyi bir arkadaş olduğunu vurguladı. Çocuk kitaplarının büyük bir hassasiyetle eşgüdümlü bir çalışmayı gerektirdiğini anlatan Tuna, şöyle devam etti: "Yaşamı güzelleştiren kitabı, çocuğun yaşamında bir demirbaş yapmak gerekmektedir. Çocuğun kitapla tanışmasında, kitabı sevmesinde, kitapla birlikteliğinin uzun sürmesinde aile, öğretmen, okul ve kurumlara bazı görevler düşmektedir. Günümüz çocukları eğitim araç-gereçlerinin çeşitliliği bakımından kendilerinden önceki nesillerden daha şanslı durumdadırlar. Bu çeşitlilik aynı zamanda anne-baba, öğretmen olarak büyükleri zor durumda bırakmaktadır. Çocuk gelişimi bakımından faydalı olanların, diğerlerinden ayırt edilmesi büyük önem arz etmektedir. Ortak kültür mirasımıza ait destanlar, masallar, tekerlemeler ve Dede Korkut hikayeleri gibi ürünlerin tanıtımına ve popülerliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara daha ağırlık verilmelidir. İnsanlık, çocuğa verebileceğinin en iyisini vermekle yükümlüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bir kararıdır bu. Zira, çocuklar, insanlığın geleceğidir."
     Konuşmanın ardından "Osmanlıca Çocuk Süreli Yayınları", "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımları Genele Müdürlüğü" sergileri ile "Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı" ve "Özbekistan Çocuk Kitapları" stantlarının açılışı yapıldı. Sempozyuma, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Durmuş Yılmaz, Avrasya Kütüphaneciler Birliği Genel Başkanı Mustafa Çalışkan ve diğer ilgiler katıldı.

atev.az