Bolşevik bayrağı altında birleşen Ermeni çeteleri, Azerbaycan’ın Bakü, Nahçıvan, Guba, Gusar, Şamahı, Lenkeran şehirlerinde Azerbaycan halkına katliam yaptılar. Tarihçilerin değerlendirmelerine göre sadece 29-31 Mart günleri arasında Bakü’de 20 binden fazla Azerbaycanlı katledildi.

     Katliamın başlıca nedeni Azerbaycan’ın bağımsızlığının engellenmesi ve Bakü’nün iktisadi ve siyasi önemine ilişkindi. Rusya için Bakü büyük önem taşıyordu. Bu, Lenin’in “Bakü petrol, ışık ve enerjidir” sözlerinden de açık anlaşılmaktadır. Ancak Ermenilerin de kendi amaçları vardı. Ermeni komünist-Stepan Şaumyan’ın şu fikirleri Mart katliamının iç yüzünü anlatıyor: “Biz, süvari desteğe ilk silahlı hücum bahanesiyle, bütün cephe boyu hücuma geçtik. Bizim 6 bin kadar silahlı adamımız vardı. Aynı zamanda Taşnaksutun’un da 3-4 bine yakın milli destekleri vardı. Onların katılımı iç savaşa milli katliam karakteri verdi ve bu kaçınılmazdı. Biz buna bilinçli şekilde yaptık”
     Ermeni silahlıları Bakü’de 30 bin, Guba’da 16 bin, Şamahı’da 10 bin Lenkeran, Nahçıvan ve diğer il ve kazalarda toplam 100 bine yakın Azerbaycanlıyı katlettiler. Günümüzde bu il ve kazalarda toplu mezarlar bulunmaktadır.
     Mart katliamı bir halkın kitlesel soykırıma maruz kalmasıydı. 1918 yılının Mart ayında Bakü’de yapılanlar, Azerbaycan halkının tarihinde en büyük soykırım oldu. Bu katliam ve sürgün politikası, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, “Kafkas İslam Ordusu” adıyla, 1918 Mayıs’ında Azerbaycan’a gelmesiyle durduruldu. Yaklaşık dört ay süren bir askeri harekatla taciz sona erdirildi. Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle kurulan Kafkas İslam Ordusu, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesinde yer aldı. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın komutanlığında ordu 1918 yılının Mayıs ayında Azerbaycan'ı Ermeni Taşnak çetelerinin işgalinden kurtardı. Gence'de Ermeni çeteleri püskürten Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'ye girdi; çıkan çatışmalarda 1130 Osmanlı askeri şehit oldu. Azerbaycan, Nuri Paşa başta olmak üzere Kafkas İslam Ordusu askerlerini saygı ve sevgiyle anıyor. Bakü'de Türk askeri mezarlığı bulunuyor.
     Haydar Aliyev’in 27 Mart 1998 tarihinde verdiği kararla, 31 Mart ‘Azerbaycanlıların Soykırım Günü’ ilan edildi.