Yazdır
Kategori: Kültür - San'at - Edebiyat

     Özbekistan 9 Şubat günü büyük şair, Türkçemizin babası, büyük devlet adamı ve düşünür Ali Şir Nevai’nin 573. doğum yıldönümünü kutladı.  Kutlamalar; şiir ve edebiyat geceleri, ilmi toplantılar ve eğitim faaliyetleriyle devam ediyor.

     Taşkent’teki Ali Şir Nevai parkında geleneksel kutlama programı icra edildi. Programa Özbekistan Âlî Meclisi senatörleri ve milletvekilleri, öğretim görevlileri ve öğretmenler, mahalle yöneticileri ve öğrenciler ve sivil toplum önderleri katıldı.
     Kutlama programında, Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un rehberliğinde yeni nesillerin ataların mirasını öğrenmesine, gençlerin maneviyatının yükselmesine verilen önem hakkında konuşmalar yapıldı. Ana dilin ve milli edebiyatın zenginleşmesinde ve güzelleşmesinde Ali Şir Nevai’nin yüksek payı dile getirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanının teşebbüsleriyle Ali Şir Nevai’nin bütün eserlerini ihtiva eden külliyatın baskısı tanıtıldı.
     Ali Şir Nevai’nin eserleri halen Özbekistan’da ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında okutulmakta ve bütün kütüphanelere de halkın okuması için konulmakta. Ali Şir Nevai’nin eserlerinin başka diller tercüme edilmesine de destek veren Özbekistan’da her şehirde Ali Şir Nevai heykelleri ve Ali Şir Nevai’nin adını taşıyan caddeler mevcut.
     Kutlama programına katılan öğrenciler Ali Şir Nevai’nin gazellerini kendi yaptıkları tercümelerle  İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece okudular.
     Kutlamalar Özbekistan’ın bütün vilayetlerinde ve Karakalpak Özerk Cumhuriyetinde devam ediyor.


http://news.uzreport.uz/